Recuperació de solars buits a Villa Juan Pablo II

Recuperación de solares vacíos en la Villa Juan Pablo II

Documentació:

http://www.patrimonioypaisaje.blogspot.com

País/regió:

Xile

Any:

2004

Escala d'aplicació:

Barri

Descripció:

La intervenció per a la recuperació de solars buits duta a terme a Villa Juan Pablo II, a la comuna d'El Bosque, província de Santiago, va tenir per objectiu proveir nous espais per al desenvolupament d'activitats esportives per a la comunitat del lloc, escassa en recursos econòmics. Villa Juan Pablo II és una comunitat amb profundes necessitats de recuperació de solars buits, però també amb un elevat nivell d'organització social, la qual cosa va permetre desenvolupar l'experiència d'acord amb la metodologia del llenguatge perceptiu del paisatge, desenvolupada per Corporación Patrimonio y Paisaje (organització per a l'estudi del paisatge sense ànim de lucre) d'una manera eficaç i legitimada en un paisatge cap al qual els habitants del barri tenen un elevat sentit de pertinença. Els conceptes d'identitat i participació ciutadana impregnen aquesta iniciativa com a elements fonamentals de disseny d'espais que responguin no només a les necessitats funcionals i recreatives de cada grup d'individus, sinó que també responguin al llenguatge perceptiu que tenen del paisatge que habiten i en el qual es reconeixen. L'experiència va permetre recuperar espais amb un ús esportiu per a la comunitat.

Font de finançament:

Públic i privat

Agents impulsors:

Corporación Patrimonio y Paisaje, Corporación Chile Ambiente, Municipalitat d'El Bosque, Direcció General d'Esports (DIGEDER) del Govern de Xile (actualment Xile Esports)

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net