Parc Agrari del Sud de Milà

Parco Agricolo Sud Milano

Documentació:

http://www.provincia.mi.it/parcosud/index.jsp

País/regió:

Itàlia

Any:

1990

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

Milà va veure com el creixement urbanístic descontrolat des de principis del segle XX feia desaparèixer bona part del paisatge rural del nord de la província. Per això, es va decidir protegir la corona sud creant un parc agrari, que comprèn 61 municipis i 47.000 ha. Aquest territori, situat a la fèrtil plana del Po, està format en un 90 % per sòl agrícola que es caracteritza per estar en contacte amb un territori molt antropitzat així com amb zones de gran valor natural. Entre els objectius del parc destaquen: protegir i recuperar, des del punt de vista paisatgístic i ambiental, els terrenys situats entre la ciutat i el camp; vetllar per l'equilibri ecològic de l'àrea metropolitana; fomentar les activitats agrícoles i agroforestals, i promoure l'ús cultural i recreatiu del paisatge per part dels ciutadans. Una de les particularitats del parc és que no només es tracta d'una iniciativa institucional top-down, sinó que també s'hi donen nombroses iniciatives bottom-up per part d'agents locals que creen àrees agrícoles dins del mateix parc. Així, la gestió del parc comporta que hi hagi un diàleg constant entre els agents implicats, amb accions de coordinació i coparticipació i amb l'assoliment d'acords amb els agricultors per a afavorir intervencions concretes que conciliïn la rendibilitat econòmica amb la tutela ambiental i del paisatge.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Administració provincial de Milà

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net