Ordenança municipal reguladora de les condicions d'integració paisatgística en el sòl no urbanitzable del terme municipal d'Espolla

Documentació:

Ordenança municipal reguladora de les condicions d'integració paisatgística en el sòl

País/regió:

Catalunya

Any:

2012

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

Ordenança municipal que estableix criteris paisatgístics per a la planificació i l'ordenació del sòl qualificat com a no urbanitzable del municipi d'Espolla (Girona). Aquesta ordenança municipal regula la integració paisatgística de les noves construccions, les reformes (conservació, adequació, rehabilitació, reconstrucció) i el manteniment d'habitatges, construccions pecuàries i magatzems, així com d'altres elements (tanques, senyalització, vegetació, etc.) en sòl no urbanitzable. Per això estableix criteris comuns d'ordenació paisatgística, com ara la inserció en el lloc, colors, façanes, materials, cobertes, etc., amb la finalitat de protegir i millorar el paisatge, tant de l'espai planer dels Aspres com del fons escènic de l'Albera, factors identitaris del municipi d'Espolla. L'ordenança és vinculant i d'obligat compliment per a totes les actuacions que es duguin a terme dins l'àmbit que regula.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipi d'Espolla

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net