Observatori del Paisatge de la Vall del Riu Brenta

Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta

Documentació:

http://osservatorio-canaledibrenta.it/

País/regió:

Itàlia

Any:

2011

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

L'Observatori del Paisatge de la Vall del Riu Brenta (Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta) és una iniciativa experimental que té com a objectiu el desenvolupament de les diferents formes de coneixement del paisatge local a més d'involucrar les comunitats en la gestió del patrimoni comú de la vall del Brenta. Es planteja com una eina experimental per l'enfocament bottom-up del tractament del paisatge a Venècia. L'Observatori, concebut com un ens de referència per a tot allò relacionat amb el paisatge de l'àmbit, fa ús d'un portal web per centrar les activitats d'estudi, recerca, sensibilització i participació. S'hi recopilen fotografies, vídeos, publicacions i estudis, tesis i tesines, etc., i s'hi publica un butlletí periòdic. A banda, el web s'ha convertit en la plataforma de diferents mecanismes participatius, com ara grups de discussió temàtics, qüestionaris, campanyes específiques, programes educatius i un atles de senyalització digital.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Govern de la regió del Véneto (Direcció d'Urbanisme) i Unione montana Valbrenta

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net