Fotodenúncia (Estratègia Nacional del Paisatge d'Andorra)

Documentació:

https://fotodenuncies.govern.ad

País/regió:

Andorra

Any:

2012

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

Iniciativa per la qual es convida els ciutadans a participar en l'eliminació dels principals punts negres del paisatge andorrà. Amb la Fotodenúncia el ciutadà té la possibilitat d'enviar una foto amb una descripció del punt que considera que requereix una actuació de millora o de rehabilitació paisatgística. La iniciativa s'emmarca en l'Estratègia Nacional del Paisatge del Govern d'Andorra i persegueix implicar de manera directa els ciutadans en la millora i la preservació dels seus paisatges quotidians. A partir del moment en què el ciutadà envia una fotografia d'un indret, aquest passa a formar part d'un inventari de punts negres paisatgístics del Ministeri de Turisme i Medi Ambient andorrà, que genera un informe que es tramet a l'òrgan competent perquè ho resolgui. Les fotografies i l'estat en què es troba el cas denunciat es poden consultar al web de la iniciativa.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Govern d'Andorra

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net