Pla de desenvolupament del paisatge de l'entorn del riu Kromme Rijn

Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied

Documentació:

https://www.bunnik.nl/over-bunnik/landschap-en-recreatie/het-kromme-rijnlandschap/landschapsontwikkelingsplan/

País/regió:

Països Baixos

Any:

2009

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

El Pla de desenvolupament del paisatge sorgeix amb la voluntat de coordinar sis municipis de la perifèria d'Utrecht en pro d'elaborar un anàlisi exhaustiva del paisatge de l'àmbit, identificant-hi valors, problemàtiques i oportunitats, però sobretot per a establir un programa d'actuacions consensuat i ben definit envers el paisatge de l'àmbit. Concretament, es defineix per a cada actuació els agents que hi estan implicats, el lligam amb la planificació preexistent i el finançament necessari per dur-la a terme. Aquest és un dels trets més destacables del Pla de paisatge, atesa la seva concreció i detall, a escala de cadascun dels municipis, i també atenent les zones i els àmbits paisatgístics definits a la diagnosi prèvia. Ja al programa d'actuacions, s'estableix la funció del coordinador de paisatge, que cal establir a cadascun dels municipis de l'àmbit per tal d'implementar el Pla. El Pla de desenvolupament del paisatge s'acompanya d'una elaborada cartografia de detall, tant dels elements de diagnosi analitzats com pel que fa a la localització del programa d'actuacions, tant en tot l'àmbit del pla, com per a cadascun dels municipis.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipis de Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede i Zeist. Sota la coordinació de l'organització conservacionista del patrimoni i el paisatge Landschaperfgoed Utrecht.

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net