Observatori Ciutadà del Paisatge

Observatoire citoyen du paysage

Documentació:

http://www.paysages-citoyens.be/

País/regió:

Bèlgica

Any:

2009

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

L'Observatori Ciutadà del Paisatge convida els ciutadans dels municipis de la regió de Valònia, de manera individual o col·lectiva, a adoptar paisatges que els són propers i que han estat seleccionats prèviament d'acord amb criteris tècnics. Es tracta d'una iniciativa participativa que dóna eines als ciutadans perquè entenguin com són els seus paisatges i com evolucionaran, i perquè puguin opinar sobre el seu futur. També s'obté informació sobre com la població percep el paisatge i sobre en quins elements posa èmfasi. Així, adoptar un paisatge implica elaborar un recull fotogràfic estacional i cedir posteriorment el material a l'Observatori amb finalitats de conscienciar la resta de la ciutadania, mitjançant exposicions, jornades, etc. En aquest sentit, l'Observatori ha desenvolupat un manual titulat Participez! a fi que tothom pugui seguir fàcilment la metodologia desenvolupada. Per tal d'arribar al màxim nombre de ciutadans de tot Valònia, la iniciativa es vehicula mitjançant associacions locals actives en els àmbits del paisatge, la cultura i la participació ciutadana, com Maisons de l'urbanisme, Fondation rurale de Wallonie, Contrats de Rivière, Plan Communaux de Développement de la Nature o per mitjà dels parcs naturals o els grups d'acció locals (GAL).

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Fédération Inter-Environnement Wallonie

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net