Pla d'usos i gestió de l'ŕrea de conservació paisatgística de Kairala i Luiro

Kairalan ja Luiron Maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Documentació:

http://www.catpaisatge.net/docs/SY_9_2009_kevyt_s_1-54.pdf

País/regió:

Finlŕndia

Any:

2007

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

El Pla d'usos i gestió de l'ŕrea de conservació paisatgística de les localitats de Kairala i Luiro (Kairalan ja Luiron Maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma) és una iniciativa impulsada per l'Associació de Veďns de Kairala (Kairalan kyläseuralta vuonna), a Finlŕndia. L'associació pretenia declarar aquesta zona com a ŕrea de conservació paisatgística, una figura de protecció i gestió paisatgística estatal en compliment de l'aplicació del Conveni europeu del paisatge. Per assolir-ho, van impulsar un procés de participació continuat que es va iniciar amb l'elaboració d'estudis previs de diagnosi i reconeixement del paisatge de la zona i que va desembocar en un programa d'actuacions i recomanacions. A tal efecte, es van establir grups de treball, formats per ciutadans voluntaris, experts i tčcnics regionals del Centre Regional de Medi Ambient de Lapňnia (Lapin ympäristökeskukseen). Al final del procés, l'Estat finčs va recončixer l'ŕrea de conservació paisatgística i el seu pla de gestió. Aquest reconeixement ha donat lloc a la tercera ŕrea d'aquesta categoria de tot Finlŕndia, aprovada pel Ministeri de Medi Ambient (Ympäristö-ministeriön) el 2010. El pla inclou directrius d'ordenació del paisatge, recomanacions i propostes, establertes conjuntament entre els habitants i els agents territorials de les dues localitats, amb l'objectiu d'aconseguir la dinamització del paisatge tot recuperant els valors tradicionals.

Font de finançament:

Pública i privada

Agents impulsors:

Associació de Veďns de Kairala (Kairalan kyläseuralta vuonna), sota la coordinació general del Centre Regional de Medi Ambient de Lapňnia (Lapin ympäristökeskukseen), actualment Centre pel Desenvolupament Econňmic, del Transport i del Medi Ambient de Lapňnia (Lapin ELY-keskus) i el Ministeri de Medi Ambient de Finlŕndia (Ympäristö-ministeriön).

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net