Anella Verda de Vitòria-Gasteiz

Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea

Documentació:

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1e8934a8_12e47a4954c__7ffd

País/regió:

País Basc

Any:

1993

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

L'Anella Verda és un conjunt de parcs periurbans d'alt valor ecològic i paisatgístic enllaçats estratègicament mitjançant corredors ecorecreatius. El projecte pretén restaurar i recuperar el paisatge de la perifèria de Vitòria-Gasteiz, tant des del punt de vista ambiental com social, per acabar creant una gran àrea verda d'ús recreatiu al voltant de la ciutat. Després de gairebé vint anys de desenvolupament, l'Anella Verda aplega cinc parcs ja consolidats, que sumen 645 ha, però s'espera que en completar-se s'assoleixin les 960 ha de parcs periurbans, que formaran un continu que es podrà recórrer còmodament a peu o amb bicicleta, i que vincularan l'àmbit urbà de la ciutat amb el paisatge natural de la perifèria. L'Anella posseeix una gran diversitat d'ambients de riquesa naturalística notable, amb espais destacats com els aiguamolls recuperats de Salburua o l'ecosistema fluvial del riu Zadorra. Des del punt de vista social i d'ús públic, ofereix excel·lents possibilitats per al lleure en contacte amb la natura, i és un espai ideal per a fer-hi activitats i iniciatives educatives i de sensibilització ambiental. Un element que cal destacar de l'estratègia de gestió de l'ús públic de l'Anella és la necessitat de compatibilitzar la conservació dels valors naturals amb l'afluència de gent i la utilització pública de l'espai. En aquest sentit, l'Anella s'ha dissenyat buscant dotar l'espai amb les infraestructures necessàries per al foment de l'ús públic, però alhora restringint aquest mateix ús en els llocs més sensibles.

Font de finançament:

Pública i privada

Agents impulsors:

Centre d'Estudis Ambientals de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, amb el suport d'altres institucions públiques o privades, entre les quals la Unió Europea, el Ministeri de Medi Ambient, el Govern basc i la Caja Vital (abans Caja de Ahorros de Vitoria y Álava).

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net