Reglament local de qualitat de Neerijnen

Welstandsbeleid Neerijnen

Documentació:

https://www.neerijnen.nl/over_neerijnen/openbare_ruimte/beleid_milieu,_bouw,_r.o.,_e.d./welstand/
http://webservice.crotec.nl/gmaps/module0002/basis2.asp?project=0304_WN

País/regió:

Països Baixos

Any:

2011

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

El municipi de Neerijnen es troba vora el riu Waal, envoltat d'un paisatge de planes d'inundació aprofitades per a l'activitat agrícola, i dics i canals que determinen el caràcter del paisatge. La ciutadania i el municipi valoren positivament el seu paisatge, motiu pel qual per al municipi és fonamental fer encaixar els nous desenvolupaments en la qualitat del paisatge, contribuint alhora a l'enriquiment del patrimoni cultural. La Welstandsbeleid (que es podria traduir com ‘reglament local per la qualitat') té per objectiu esdevenir un document marc que estableixi les principals característiques que determinen la qualitat estètica o de la imatge del municipi. En aquest cas a més es considera la Welstandsbeleid com el marc per avaluar tots els plans de desenvolupament del municipi. El procés d'elaboració del reglament va incloure un intens procés de participació amb els grups d'interès i la ciutadania en general, la qual cosa va permetre que el pla s'acceptés plenament i que s'hi incorporés coneixement local sobre el paisatge. El Welstandsbeleid inclou una descripció de la història i el desenvolupament del municipi de Neerijnen i de les característiques constructives existents a cada zona. Un cop feta l'anàlisi, s'avalua la qualitat del paisatge i s'estableixen tot un seguit de criteris per garantir i millorar-ne la qualitat. Aquests criteris són d'aplicació a les construccions comercials, residencials i agrícoles; als dics, i a zones d'activitat econòmica. Els criteris, que són vinculants per obtenir llicències de construcció i d'instal·lació, s'exemplifiquen amb il·lustracions per tal de facilitar-ne la comprensió. També es disposa d'una cartografia en format digital consultable per mitjà del web.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipi de Neerijnen

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net