Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de Barcelona

Documentació:

http://estatic.bcn.cat/PaisatgeUrba/Continguts/Documents/Fitxers/OUPU_consolidada.pdf

País/regió:

Catalunya

Any:

2014

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

L'actual Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de Barcelona, que té l'origen en l'ordenança homònima de 1999, té per objectiu la protecció, el manteniment i la millora dels valors fonamentals del paisatge urbà, així com de la imatge de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, regula la protecció i el foment del paisatge urbà, i n'estableix el règim d'usos. L'ordenança regula els usos dels espais públics, façanes, mitgeres, terrats i cobertes i infraestructures de comunicació, entre d'altres, i se centra en elements com les instal·lacions publicitàries fixes i mòbils, rètols d'establiments, terrasses dedicades a la restauració, antenes, alarmes, màquines de venda automàtica, expositors, jardineres, tancaments d'obra i bastides, il·luminació, instal·lacions efímeres (fires i mercats), instal·lacions d'aire condicionat o captadors d'energia solar, etc.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipi de Barcelona

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net