Orientacions d'ordenació i de programació del PLU de Narbona

Orientation d'Aménagement et de Programmation du PLU de Narbonne

Documentació:

http://www.narbonne.fr/plu

País/regió:

França

Any:

2012

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

Les Orientacions d'ordenació i de programació (o OAP, del francès Orientation d'Aménagement et de Programmation) del Pla local d'urbanisme (PLU) municipal de Narbona, en versió provisional, són orientacions normatives, gairebé projectuals, aplicables a uns sectors estratègics definits pel mateix PLU, partint de la diagnosi i la proposta d'objectius elaborades pel Pla, i que no tenen per què ser zones de nova urbanització, ja que es repensen també espais urbans consolidats. Les OAP són de compliment obligat i vinculants, ja que formen part de la regulació urbanística (article L123-1-4 del Codi d'urbanisme francès). A les OAP del PLU de Narbona es tracten els aspectes ambientals, paisatgístics i patrimonials, així com les necessitats urbanístiques, sota una visió conjunta, de manera que s'obtenen solucions integrals per a cadascun dels sectors estratègics, classificats d'acord amb el seu objectiu: zones on reestructurar les avingudes i les connexions urbanes, zones on integrar les noves urbanitzacions i gestionar la transició entre la ciutat i el camp, zones on integrar les noves urbanitzacions i promoure la diversitat funcional, zones d'entrada a la ciutat que cal requalificar i zones on desenvolupar una economia dinàmica. Un altre dels trets rellevants de les OAP de Narbona és la seva presentació en plànols molt detallats on es localitzen i expressen gràficament cadascun dels objectius i les propostes d'actuació que cal fer a cada zona estratègica.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipi de Narbona

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net