Pla de paisatge de la ciutat de Norderstedt

Stadt Norderstedt Landschafstplan

Documentació:

http://www.norderstedt-2020.de/index.php?content=sub_50

País/regió:

Alemanya

Any:

2007

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

El Pla de paisatge de la ciutat de Norderstedt (Stadt Norderstedt Landschafstplan) té com a finalitat establir mesures conservar la natura en tot l'àmbit municipal, tant a la part urbana com a la perifèria, amb la fita del 2020 com a horitzó. Entre altres objectius, aspira a protegir i crear xarxes ecològiques; protegir, restaurar, desenvolupar i mantenir els hàbitats i les espècies que hi viuen; protegir la qualitat del sòl, l'aigua, l'aire i el clima; eliminar els efectes adversos sobre el medi natural, i protegir els paisatges culturals històrics i els paisatges característics particularment importants. El Pla està molt enfocat a l'ecologia del paisatge, i fa una descripció exhaustiva de tots els elements naturals dels hàbitats, del paisatge i dels usos recreatius de l'àmbit, avaluant-ne la sensibilitat, els riscos i les oportunitats. Les mesures s'estableixen seguint la classificació dels elements del paisatge (sistema d'espai obert, medi ambient natural i paisatge històric cultural) i són en bona part de caire proteccionista o conservacionista. El Pla de paisatge inclou una cartografia extensa dels elements analitzats i de la localització de les prioritats d'acció per protegir i desenvolupar el territori, la natura i el paisatge. Cal destacar que els continguts del Pla de paisatge s'incorporen en el Pla d'ordenació municipal (Bauleitpläne) segons el que estableixen la Llei federal de conservació de la natura del land de Schleswig-Holstein (LNatSchG) i el Codi d'urbanisme (BauGB).

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Municipi de Norderstedt (Stadt Norderstedt)

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net