Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

 

Dijous, 29 de novembre del 2007

8.30 – 9.00 h

Inscripcions i lliurament de documentació

9.00 – 9.30 h

Presentació i inauguració del Seminari

Joan Ganyet, director General d'Arquitectura i Paisatge, Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Riccardo Priore, director de la Xarxa Europea d’Ens Locals i
Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP)

Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya

Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

Bloc introductori

9.30 – 10.30 h

» "Què és i per a què ha de servir un indicador?"
Josepa Bru, professora de Geografia Humana de la Universitat de Girona

10.30– 11.00 h

Pausa - cafè

Bloc I: La perspectiva disciplinar

 

Presentació
» veure presentació (PDF - 3Mb)
Jean-François Seguin, cap de l'Oficina de Paisatge del Ministeri d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible (França)

11.15 – 12.00 h

» "Indicadors ecològics del paisatge"
» veure presentació (PDF - 7Mb)
Almo Farina, professor de la Facultat de Ciències Ambientals de la Universitat d'Urbino (Itàlia)

12.00 – 12.45 h

» "Indicadors socials del paisatge"
» veure presentació (PDF - 9Mb)
Yves Luginbühl, director de recerca del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) (França)

12.45 – 13.30 h

» "La valorització econòmica del paisatge. Una proposta d’indicadors"
» veure presentació (PDF - 5Mb)
Francesco Marangon, professor del Departament de Ciències Econòmiques de la Universitat d'Udine. Membre del comitè fundador d'UNISCAPE (Itàlia)
Tiziano Tempesta, professor del Departament del Territori i dels Sistemes Agroforestals de la Universitat de Pàdua (Itàlia)

13.30 – 14.00 h

Debat

14.00 – 16.00 h

Dinar

Bloc II: Experiències en l’àmbit de l’Estat espanyol

 

Presentació
Francesc Muñoz, director de l'Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona

16.00 – 17.45 h

» "Els indicadors de paisatge de Catalunya"
» veure presentació (PDF - 3Mb)
Pere Sala, coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

»"Indicadors de paisatge per a Andalusia. Proposta per l’Informe de Medi Ambient"
» veure presentació (PDF - 8Mb)
Jesús Rodríguez, investigador del Centre d'Estudis Paisatge i Territori (CEPT) d'Andalusia
Arsenio Villar, investigador del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat de Sevilla

»"El tractament del territori com a sistema. Índexs ecològics per a la planificació i l'avaluació ambiental estratègiques"
» veure presentació (PDF - 5Mb)
Joan Marull, tècnic de Barcelona Regional

»"Informe de sostenibilidad en España 2007 : Cultura, patrimoni i paisatge"
» veure presentació (PDF - 3Mb)
Alexandra Delgado Jiménez, responsable de la Plataforma de Sostenibilidad Urbana y Territorial
Ana Maria Ayuso Álvarez, experta en sociologia, Observatorio de la Sosteniblidad en España (OSE)

» "Canvi climàtic i paisatge"
» veure presentació (PDF - 2Mb)
Jorge Heras, cap de la Secció d'Aforestació del Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya)

17.45 h

Debat

 

© 2021 Observatori del Paisatge de Catalunya. C/ Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net

Observatori del Paisatge