Franges. Els paisatges de la perifèria
 

 

Les perifèries actuen com a franges, com a interfícies entre diferents realitats geogràfiques i configuracions paisatgístiques. No són només el resultat –sovint imprevist i indesitjat- d'un centre que creix i necessita expandir-se on sigui i com sigui. La perifèria és quelcom més que el perímetre d'un centre: és també -i sobretot- un llindar entre diferents realitats territorials –i a voltes mentals- amb un protagonisme cada cop més notable. Les perifèries són, massa sovint, paisatges desendreçats, inacabats i amb connotacions negatives per la població fet que, com afirma el Conveni europeu del paisatge, té repercussions sobre el benestar de la societat ja que la qualitat de vida està directament vinculada amb la qualitat del paisatge. Per entendre la lògica i la idiosincràsia de les perifèries calen mirades molt variades, de l'art a la literatura, de la música al cinema, de la fotografia a l'arquitectura, de la geografia a la sociologia, de l'urbanisme a l'ecologia. Per actuar-hi, cal modificar substancialment l'escala espacial i temporal a la qual estem acostumats i entendre que els seus referents socials i simbòlics, inclosos els paisatgístics, són uns altres. La mirada a la ciutat des de la perifèria és poc habitual, però enormement suggeridora, perquè ens ofereix pautes d'interpretació de la contemporaneïtat difícilment perceptibles des del centre. Des de la perspectiva interdisciplinària i oberta a noves idees que ha caracteritzat des dels seus orígens l'actuació de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens plantegem en aquesta ocasió, en col·laboració amb la RECEP-ENELC i amb l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot, 'situar-nos' al bell mig de les perifèries i, des d'aquestes híbrides franges que actuen de llindars, proposar noves formes d'intervenció i de gestió, nous referents paisatgístics, lectures alternatives a les hegemòniques i habituals.

Llengües del seminari

El seminari es desenvoluparà en català, castellà i italià, sense traducció simultània.

Inscripcions

El període d'inscripció s'obrirà el 15 de setembre.

 

© 2020 Observatori del Paisatge de Catalunya. C/ Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net

Observatori del Paisatge