Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Bibliographie

Liste bibliographique recueil des documents, en différents formats (livres, articles, chapitres de livres…) sur les paysages industriels, disponibles au centre de documentation de l'Observatoire du Paysage.

LIVRES

Alberch, Xavier; et al. (2004). D'espai fabril a espai cultural: Jornades sobre els Nous Usos de l'Arquitectura Industrial. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. ISBN: 8484582086.

Artigues, Jaume; Caballé, Francesc; Tatjer, Mercè (2013). El llegat fabril al nucli antic de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Museu d'Història de Barcelona.

Becher, Bernd; Becher, Hilla (2002). Industrial landscapes . Cambridge: Mit Press. ISBN: 0262025078.

Català, Rosa; Molas, Alba (2005). Les Colònies del Llobregat: paisatge i vivència. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN: 8484156788.

Divoli, Angelo (2010). Cantiere Morini: work in progress. Milà: Skira. ISBN: 9788857206592.

Edelblutte, Simon (2010). Paysages et territoires de l'industrie en Europe: héritages et renouveaux . Paris: Ellipses. ISBN: 9782729852276.

Edensor, Tim (2005). Industrial ruins: spaces, aesthetics, and materiality. Oxford: Berg. ISBN: 9781845200770.

Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí (2008). Els molins paperers a Catalunya. [Barcelona]: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; Rafael Dalmau. ISBN: 978-84-232-0716-9. (Patrimoni Industrial. Temes; 2).

Foëx, Emmanuel (2006). La Vallée électrique. Genève: In folio.

Fraguell Sansbelló, Rosa M.; Llussà Torra, Rafel; Ribas Palom, Anna (eds.) (2003). Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Museu Industrial del Ter; Universitat de Girona, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial.

Hayes, Brian (2005). Infrastructure: a field guide to the industrial landscape. New York: W.W. Norton. ISBN: 0393059979.

Kirkwood, Niall (ed.) (2001). Manufactured sites: rethinking the post-industrial landscape. London: Spon Press. ISBN: 0415243653.

Len i Currius, Lluís; Perarnau i Llorens, Jaume (2004). La telegrafia òptica a Catalunya. [Barcelona]: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; Rafael Dalmau. ISBN: 978-84-232-0672-6. (Patrimoni Industrial. Temes; 1).

Maynou i Hernández, Núria (2001). El Patrimoni industrial del Vallès Oriental . [Granollers]: Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Pardo Abad, Carlos J. (2004). Vaciado industrial y nuevo paisaje urbano en Madrid: antiguas fábricas y renovación de la ciudad. Madrid: Ediciones la Librería. ISBN: 8495889838.

Rosell, Quim (2001). Después de afterwards: [rehacer paisajes = remaking landscapes]. Barcelona: Gustavo Gili.

Salmerón i Fernández, Joan Carles (2021). Els Trens de la sal: un segle de ferrocarril i mineria al Bages. Barcelona: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Stratton, Michael (ed.) (2000). Industrial buildings: conservation and regeneration. Londres: E & FN Spon. ISBN: 0419236309.

Trinder, Barrie (1982). The Making of the Industrial Landscape. London: J M Dent & Sons Ltd. ISBN: 0460044273.RETOUR

AUTRES DOCUMENTS

Elortegi, Valentin (2014). "Procés de patrimonialització cultural de la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia)". Tesi del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local de la UdG. Inèdit

Fernández Cervantes, Magda (2005). "El paisatge industrial, paisatge de la memòria col·lectiva". Revista Escola Catalana. Núm. 417, p. 14-16.

Ganyet i Solé, Joan (2008). "The industrial architecture of the Llobregat valleys in Spain: a valuable cultural landscape in the process of change". Futuropa: for a new vision of Landscape and Territory. Núm. 1, p. 8.

Prat, Josep Maria; Cànovas, Gemma (2012). "El patrimonio industrial como dinamizador del territorio. El caso del ecomuseo La Farinera, en Castelló d'Empúries (Cataluña)". Documents d'Anàlisi Geogràfica. Vol. 58, núm. 1, p. 79-100RETOUR
 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net