Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Información
en la prensa

2 Enero 2017

Les tines de vinya del Montcau, camí de ser declarades béns culturals d'interès nacional

Cultura inicia l'expedient, en la categoria de zones d'interès etnològic, a favor de tretze conjunts de tines situatss a Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort.

Naciódigital [Crónica]

Foto

Les tines enmig de les vinyes del Bages són un patrimoni únic a Catalunya i al món | Estefania Escolà

El Departament de Cultura de la Generalitat ha iniciat l'expedient de declaració de béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, a favor de tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats a diversos municipis de les valls del Montcau, al Bages: Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort, i de delimitació dels seus entorns de protecció.

Vista la proposta de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals d'incoació d'expedient de declaració de tretze béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, a favor de tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats en diversos municipis de les valls del Montcau, i de delimitació dels seus entorns de protecció, Cultura de la Generalitat ha incoat el corresponent expedient de declaració a favor dels tretze conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau, següents:

Al municipi de Talamanca: tines del Pla de les Generes, tines del Camí de les Generes II, la Casa de les Tines i la tina del riu Llobregat o dels Tres Salts. Al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort: tines del Bleda, tines del Tosques, tines de l'Escudelleta, tines d'en Ricardo, tines del Camí del Flequer I, II i III, tines de les Balmes Roges, tines de Juan Arnau e Hijo i tines de les Solanes. Als municipis de Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort: tines del Docte. A l'hora en delimitat les corresponents zones d'interès etnològic i dels seus entorns de protecció.

Aquest inici d'expedient va sortir publicat el passat 21 de desembre el el DOGC i ha estat comunicat als ajuntaments corresponents i al Registre de béns culturals d'interès nacional per a la seva anotació preventiva i donar-ne trasllat al Registre general de béns d'interès cultural de l'Administració de l'Estat.

 

© 2007/2017 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net