Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informaciˇ
a la premsa

22 de gener de 2018

Acord pel manteniment de les barraques de vinya

L'Ajuntament acorda amb el CEB i el Land Art Associació Catalunya la conservació de les 35 estructures de pedra seca.
 

Elfar.cat [Cr˛nica]

Foto

L'Ajuntament de Begues ha arribat a un acord amb el Centre d'Estudis Beguetans (CEB) i el Land Art Associació de Catalunya (LAAC) per al manteniment de les 35 barraques de vinya situades al terme municipal de Begues restaurades i reconstruïdes per grups de treball de les dues entitats implicades. També es preservaran el paisatge al voltant de les barraques i el bon estat les accions de 'land art' erigides en aquests espais.L'acord permet conservar part del patrimoni arquitectònic de pedra seca i el paisatge tradicional de Begues, adaptant-lo als usos contemporanis del territori: recurs per a la gestió sostenible del medi natural, eina per a l'educació i la transmissió de cultura, instrument per a la consecució d'un turisme de qualitat, mitjà per a la sociabilitat i la civilitat de les persones i motiu de gaudi i contemplació.El manteniment de les barraques consistirà en l'arranjament de desperfectes causats pel desgast natural i l'acció de les persones, l'aportació de terra o pedres a la cúpula de cada estructura, la plantació de vegetació, l'arranjament de parets, portes, finestres i, en general, reforçant-ne tota l'estructura, si s'escau. També s'eliminarà la vegetació adossada a la barraca, la neteja de l'interior i la substitució de la senyalització en mal estat, entre altres accions.Pel que fa al paisatge, s'arranjaran els primers 100 metres quadrats al voltant de cada estructura, tot fent possible la visibilitat de la barraca a distància. Així, es cuidarà el creixement vegetal (sotabosc, arbustos o branques baixes) com també d'elements associats a l'ús de la barraca com marges, parets, pous, cisternes o passeres. Finalment, també es mantindran i repararan estructures 'land art', tributàries a les barraques que formen part del paisatge.


 

© 2007/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net