Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informaciˇ
a la premsa

13 de juliol de 2016

La conservaciˇ de les construccions de pedra seca, objectiu del conveni COLĚLABORAxPAISATGE

Signatura del conveni entre ADRINOC i l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

El GarrotxÝ.cat [Cr˛nica]

Foto

El passat dimarts, Joan Espona, president de l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), entitat encarregada de gestionar els ajuts LEADER i promoure el desenvolupament sostenible a 75 municipis rurals de les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, Osona i la Selva, i Joan Nogué, president de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, han signat el conveni per a la realització del projecte de cooperació COL·LABORAxPAISATGE. Aquest projecte pretén crear desenvolupament a través del paisatge i la col·laboració ciutadana mitjançant la recuperació de les construccions de pedra seca. Per dur a terme aquest acord, ambdues organitzacions compten amb el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del fons europeu FEADER. El projecte sorgeix de l'estratègia d'ADRINOC pel període 2014-2020 d'incidir en el paisatge com a element transversal per a crear desenvolupament local, ja que la caracterització territorial de l'àmbit d'ADRINOC, amb gairebé el 40% de la seva superfície protegida, inclou valors diferencials que combinen les característiques naturals i la petjada antròpica en un paisatge i patrimoni que és imprescindible protegir, gestionar i valoritzar. Aquest projecte ha d'ajudar a difondre i valoritzar el patrimoni de les construccions de pedra seca com a elements que conformen el paisatge i que poden crear economia al seu voltant; alhora que ha de posar en valor i visualitzar com la col·laboració de la ciutadania esdevé un element clau per a crear desenvolupament en les zones rurals. Gràcies a la col·laboració de ciutadans i voluntaris es cataloguen construccions de pedra seca, i als mitjans que es posen a l'abast des del sector públic, s'acaba generant un impacte social, econòmic i ambiental en el territori. El resultat és la fórmula "paisatge + col·laboració ciutadana + mitjans/eines = desenvolupament rural". El paper de l'Observatori del Paisatge de Catalunya serà el d'assessor, donant suport i recolzament a les accions de recuperació incloses a la planificació. Segons Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya DECLA. LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA Els catàlegs de paisatge de Catalunya elaborats per l'Observatori durant aquests darrers anys han posat de manifest que l'arquitectura tradicional de la pedra seca és de gran importància en gairebé tots els paisatges rurals de Catalunya i que acumula valors diversos (ecològics, estètics, històrics i identitaris), però que al mateix temps està immersa en una dinàmica de recessió causada principalment per l'abandonament progressiu de l'activitat agrícola i ramadera, que comporta que es deteriorin, es destrueixin o quedin ocultes i es degradin a l'interior dels espais forestals que anteriorment havien estat conreats. Per tots aquests motius, s'ha considerat que en el marc del projecte COL·LABORAxPAISATGE, la pedra seca pot ser l'element central d'un projecte que tingui per objectiu afavorir el desenvolupament rural, a través de la col·laboració i implicació de les nombroses entitats i persones d'arreu de Catalunya que treballen per divulgar i conservar aquest patrimoni. Un dels objectius del projecte és potenciar el portal col·laboratiu Wikipedra (wikipedra.catpaisatge.net) impulsat per l'Observatori del Paisatge i que, en els seus cinc anys de funcionament, a través de les aportacions de més de 190 col·laboradors, ha aconseguit inventariar més de 13.000 barraques de pedra seca i ha generat diverses sinergies tant en el sector públic com en el privat que estan contribuint a donar visibilitat i a posar en valor aquest patrimoni de les zones rurals de Catalunya. En aquest sentit, una de les accions del projecte COL·LABORAxPAISATGE planteja el desenvolupament d'una aplicació mòbil vinculada a la Wikipedra on també s'hi puguin inventariar altres tipus de construccions, a part de barraques de pedra seca. El projecte COL·LABORAxPAISATGE és impulsat per ADRINOC amb el suport tècnic de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la complicitat de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional. En el marc dels ajuts Leader, també s'han adherit com a socis de projecte quatre grups d'acció local de Catalunya: el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp (comarques de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès), el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià (comarques de Baix Ebre, Montsià), l'Associació Leader de Ponent (comarques de Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Segrià) i el Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d'Ebre-Terra Alta (comarques de Ribera d'Ebre, Terra Alta). També hi participa el grup d'acció local francès del Parc Naturel Regional des Pyrénées-Catalanes, que ja col·labora estretament amb l'Observatori en altres projectes. Les accions previstes durant aquest 2016 i principis del 2017 són: – Elaboració de fitxes de catalogació de construccions de pedra seca – Creació d'una aplicació per a mòbils i tauletes per facilitar la catalogació de construccions de pedra seca – Creació d'un catàleg de bones pràctiques en col·laboració ciutadana i paisatge a nivell europeu. – Donar suport en la participació en trobades de pedra seca – Jornades de formació per protegir i divulgar patrimoni pedra seca orientades als ajuntaments i entitats. – Intercanvi d'experiències amb altres territoris


 

© 2007/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net