Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informació
a la premsa

26 de gener de 2014

La Wikipedra recull més de 9.000 construccions de pedra seca amb la col·laboració ciutadana

L'Observatori del Paisatge va posar en marxa el 2011 una aplicació web, que valida l'associació Drac Verd de Sitges, dedicada a inventariar i divulgar aquest patrimoni.

Eix Diari [Crònica]

Foto
Foto

(1) Generalitat de Catalunya. Construccions de pedra seca

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens col·laborador del Departament de Territori i Sostenibilitat, va crear l'any 2011 una aplicació web interactiva que permet als ciutadans introduir informació sobre les barraques o cabanes de pedra existents al territori.

Aquest patrimoni, herència del passat agrícola de la majoria de comarques catalanes, es troba recollit en els catàlegs del paisatge com un actiu a estudiar i protegir. La nova eina, batejada com Wikipedra, tenia l'objectiu de facilitar la seva localització i catalogació, així com donar a conèixer els seus valors històrics i simbòlics com a primer pas per intentar millorar-ne la gestió. Cal tenir present que part d'aquest patrimoni es troba en mal estat de conservació.

El web (http://wikipedra.catpaisatge.net) parteix d'una idea inicial de la Fundació Catalunya-La Pedrera, desenvolupada per l'Observatori del Paisatge amb la col·laboració de l'associació Drac Verd de Sitges.

ENCICLOPÈDIA INTERACTIVA

La Wikipedra es nodreix de les dades que els ciutadans interessats i les nombroses entitats locals que es dediquen a la divulgació i restauració d'aquest patrimoni van introduïnt sobre les barraques o cabanes en pedra seca conegudes. Aquesta informació és verificada per l'associació Drac Verd de Sitges, dedicada, des de fa més d'una dècada, a l'inventari i la divulgació d'aquest patrimoni.

Actualment, el web recull dades de 9.202 barraques de pedra seca introduïdes per més de cent col·laboradors, estructurades en fitxes i que es poden cercar per tipus de paisatge (d'acord amb el mapa dels 135 paisatges de Catalunya elaborat per l'Observatori), per comarca, municipi o codi de la construcció. Cadascuna s'il·lustra amb fotografies, descripció arquitectònica, estat de conservació i localització sobre la base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

El web també permet saber la densitat de barraques que hi ha inventariades per municipi o per paisatge.

 

© 2007/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net