Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

El vocabulari de la pedra seca

Els orígens

A la VII Trobada d'Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans (les Preses, 2013) es va creure oportú incloure l'àmbit lingüístic com a nou camp d'estudi. L'organització va encarregar als filòlegs locals, Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, una ponència marc sobre el tema.

L'objectiu era promoure l'estudi del vocabulari de tot allò relacionat amb les eines, els tipus de construccions i les paraules que descriuen diferents processos, accions o materials vinculats a aquest patrimoni de la pedra en sec.

Es volia oferir una primera aproximació a una visió general del panorama lingüístic de la pedra seca arreu dels Països Catalans, centrar el focus en els mots o expressions propis de la Garrotxa i destacar la importància de preservar aquest ric patrimoni lingüístic i a la vegada engrescar altres estudiosos a fer-hi aportacions.

En primer lloc, es va fer un buidatge exhaustiu de publicacions existents als Països Catalans. Es constatà que hi ha pocs treballs que tractin el tema lingüístic com a element principal. Algunes publicacions inclouen apartats de vocabulari de la pedra seca de zones concretes del territori. Podem esmentar Julio Monfort, que estudia el vocabulari de la pedra en sec a Vilafranca (Castelló de la Plana); Antoni Ordinas o de Blasco, Puigserver i Palou, a Mallorca; o Jaume Plans, al Bages. També hi ha el recull fet per Joaquim Carbó a partir d'articles diversos realitzats per altri, a la zona de Catí (Castelló).

Al mateix temps es van fer entrevistes a dos paretsecaires de la Garrotxa: Pep March (1923, Sant Aniol de Finestres) i Josep Plana Nogué (1954, Batet de la Serra). El primer exerceix de mestre dels joves paretsecaires actuals i ha realitzat treballs principalment a la zona del Bosc de Tosca. El segon treballa a la zona de Batet de la Serra i encara ara continua fent paret seca.

De la informació obtinguda a partir de les entrevistes en va sorgir un llistat de termes o expressions pròpies dels paretsecaires locals.

Resultat de la cerca

Durant l'estudi es va constatar que gran part d'aquest vocabulari lligat a la pedra seca es troba en fase de desaparició pel simple fet que es tracta de mots que designen elements de l'entorn rural que ja han desaparegut.

Es confirmà l'existència d'un vocabulari molt ric relacionat amb la pedra seca i el seu entorn més directe, a la vegada que tenim variants dialectals, ja siguin fonètiques, semàntiques o morfològiques, d'una mateixa paraula.

Al mateix temps hi hauria un camp extensíssim de toponímia que, de moment, no s'ha estudiat.

Conclusions


Calia preservar aquest patrimoni lingüístic per tal de perpetuar una riquesa lingüística popular estretament lligada a la mateixa activitat.

Calia seguir investigant i incentivar diversos estudis arreu dels Països de parla catalana per tal que no es perdi en l'oblit aquest ric patrimoni.

El projecte actual

Amb el material obtingut es va parlar amb l'Associació per la pedra seca i l'arquitectura tradicional i amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya per tal de poder posar a l'abast del públic el material recollit i promoure noves aportacions.

A partir d'aquí es va afegir una nova filòloga a l'equip de treball, Anna Guix, i dos tècnics de l'Observatori del Paisatge.

Es posà fil a l'agulla per tirar endavant aquest web i convidar, de manera molt especial, totes les associacions d'amics de la pedra seca que existeixen per tal que incentivin treballs d'investigació lingüística similars en les seves respectives associacions o comarques i així preservar tot aquest vocabulari que s'està perdent.

Inicialment, s'han inclòs al web més de mig miler de mots obtinguts dels buidatges fets a la bibliografia i del treball de camp a la Garrotxa.

Aquesta eina ha de permetre consultar aquest llistat de mots i, sobretot, incrementar aquest fons lingüístic amb noves aportacions d'arreu del territori a partir del formulari que hi trobareu. Només cal obrir-lo i omplir-lo indicant-nos les vostres dades i les vostres aportacions al fons.

Les aportacions passaran a ser considerades per l'equip tècnic i, tot seguit, incloses al fons del web. En cas de dubtes, l'equip filològic es posarà en contacte amb vosaltres.

Us animem a participar-hi.

Vols colˇlaborar en el glossari?

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net