Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

paretaire

m.

1. Persona que construeix parets de pedra seca, generalment, pagesos en els temps d'espera entre collita i collita.
*Empordā.

Paraula relacionada amb: mestre de cases, segarreta, barracaire, paredador, margenador, margener, marger, margeter, paretsecaire, mestre marger, marjaire, cerdà, barraquer

TORNAR

 

 

© 2007/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net