Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

rasant

f.

1. Darrera fillada d'un mur. Sol estar ben anivellada i permet assentar la filera superior. Els marges mÚs senzills es deixen amb aquest acabat i prou.
*Menorca.

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net