Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

filada de dalt

f.

1. Filera construïda amb pedres més o menys rectangulars, col·locades damunt la rasant. És l'acabat del mur i té una funció més aviat estètica.
*Sóller.

Paraula relacionada amb: corona, igualada, coberta, encadenat

TORNAR

 

 

© 2007/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net