Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

feixa

f.

1. Part de terreny planer delimitat per desnivells o murs. S'hi poden conrear cereals, llegums i hortalisses. En terres muntanyoses les feixes sˇn trossos de terra plans, horitzontals, en forma de terrassa, situats en el coster i limitats per marges o parets de pedra en sec que els protegeixen contra les avingudes.

Paraula relacionada amb: bancal, lleixa, llastra, marjada, travessera, bancala, terrassa, terrassa seca

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net