Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

entreguardar

v. tr.

1. Mirar un objecte prenent per guia visual dos punts o dos regles paralˇlels, per comprovar la dretesa o guerxesa de l'objecte (DCVB).
A Olot es documenta la forma entregordar.

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net