Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

encadenat

m.

1. Filada superior d'una paret seca, formada per pedres rectangulars i de dimensions regulars (DCVB).
*Mallorca.
2. Encadenat cabrer: el que està format de pedres que tenen cara a banda de paret i fan barbacana, perquè les cabres no puguin saltar-la (DCVB).
*Menorca.
3. Construcció de parets i murs que permet evitar l'erosió a les vessants de les muntanyes.
*Menorca.
4. Filada construïda amb pedres més o menys rectangulars, col·locades damunt la rasant d'una paret de dos cares.
*Menorca.

Paraula relacionada amb: corona, igualada, coberta, filada de dalt

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net