Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

desbastar

v. tr.

1. Treure les parts sobreres d'una pedra per deixar-la més polida o treballada.
2. Llevar les parts més bastes d'una cosa que s'ha de treballar (pedra, fusta, etc.) (DCVB).

Paraula relacionada amb: descantar, escairar, adobar, encarar

TORNAR

 

 

© 2007/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net