Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

corona

f.

1. Part elevada central que s'aprecia des de l'exterior d'una barraca de pedra i que permet tancar la cúpula.
2. Filada construïda amb pedres més o menys rectangulars, col·locades damunt la rasant. És l'acabat del mur i té una funció més aviat estètica.
*Banyalbufar.

Paraula relacionada amb: igualada, coberta, filada de dalt, encadenat

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net