Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

GLOSSARI

coberta

f.

1. Sostre, manera de tancar la cúpula d'una barraca.
2. Usat en plural es refereix a la filada construïda amb pedres més o menys rectangulars, col·locades damunt la rasant com a acabat del mur. Té una funció més aviat estètica.
*Menorca.

Paraula relacionada amb: corona, igualada, filada de dalt, encadenat

TORNAR

 

 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net