Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informació
a Internet

Recull d'enllaços web a entitats i associacions que vetllen per la conservació i divulgació del patrimoni de la pedra seca. Cal remarcar que només s'han inclòs les entitats que tenen un web actiu. Això significa que, malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable entitats de gran interès que també estan treballant en aquesta temàtica, però que no disposen de web.

CATALUNYA

Amics de l'Arquitectura Popular

Pàgina de l'Associació d'Amics de l'Arquitectura Popular que treballa en l'àmbit de les comarques de Lleida (Segrià, Garrigues, Urgell, Segarra, ...), dedicada activament a l'estudi i revalorització del patrimoni de pedra seca. Presenta diferents activitats, projectes i notícies relacionades amb aquest àmbit.

Associació per la pedra seca i l'arquitectura tradicional

Agrupació que aplega entitats, associacions i col·lectius diversos amb l'objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de la pedra seca a Catalunya.

Fundació el Solà (la Fatarella)

Entitat que contribueix a la conservació i divulgació del patrimoni cultural de la Fatarella (Terra Alta), amb especial èmfasi en les construccions de pedra seca. Conté informació sobre congressos, publicacions i cursos de formació sobre la matèria.

Grup de Recerca de la Pedra seca del Centre Excursionista de Castellar del VallèsTORNAR A DALT

EUROPA

Société Scientifique Internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche

Web de la Societat Científica Internacional per l'estudi de la Pedra Seca que des del 1988 organitza congressos d'àmbit europeu. Entre altres, inclou els contactes dels representants de la societat arreu del continent.

CROÀCIA

Dragodid

FRANÇA

Association Pierres d'Iris

Informació sobre les activitats de l'Associació Pièrres d'Iris (França) de reconstrucció i valorització de la pedra seca.

Fédération de la Pierre Sèche

Portal de la federació que agrupa les entitats que es dediquen a l'estudi i salvaguarda de la pedra seca a França.

Maison de la Pierre Sèche à Daglan

Entitat que té com a objectiu salvaguardar i conservar les construccions de pedra seca de Daglan (França). El web conté bastantes fotografies d'aquestes construccions, i explica la seva història, el mètodes de contrucció o el seu estat actual.

REGNE UNIT

Dry Stone Walling Assotiation of Great Britain

Associació que des de 1968 treballa pel coneixement i preservació del patrimoni de la pedra seca. El web conté informació sobre cursos i, fins i tot, competicions que consisteixen en la construcció de murs amb la tècnica de la pedra seca.

SUÏSSA

Association pour la Sauvegarde des Murs en Pierres Sèches (ASMPS)

Entitat que vetlla pel patrimoni de la pedra seca a la regió de les muntanyes jurassianes.

Schweizerischen Verband der Trockensteinmaurer (SVTSM)

Portal de la Federació Suïssa de Maçoneria de Pedra Seca que té com a objectiu mantenir i promoure les construccions de pedra seca al país helvètic. La pàgina inclou un apartat sobre cursos i un butlletí per rebre les novetats de l'entitat.TORNAR A DALT

INTERNACIONAL

AUSTRÀLIA

Dry Stone Walls Association of Australia

Associació que promou el coneixement i la valorització de les estructures de pedra seca a Austràlia. El web inclou estudis de recerca, itineraris i una àmplia galeria d'imatges.

CANADÀ

The Dry Stone Wall Association of Canada

Associació que vetlla per les parets de pedra seca de Canadà, creada a l'any 2000 a la zona d'Ontario.

ESTATS UNITS

Dry Stone Conservancy

Organització nord-americana amb seu a Kentucky i que esgrimeix de forma general i clara la situació de les construccions en pedra seca al país, amb especial atenció al vessant conservacionista.

The Stone Wall Initiative

Associació que forma part del Museu d'Història Natural de l'Estat de Connecticut (EEUU) i que promociona la valorització, investigació i conservació dels murs de pedra de la regió de Nova Anglaterra.TORNAR A DALT
 

© 2007/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net