Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informació
a Internet

Institucions i entitats de Catalunya

Els enllaços següents són un recull de webs d'institucions i entitats que vetllen per la conservació i divulgació dels jardins a Catalunya. Els jardins botànics també actuen en molts casos com a institucions o entitats dedicades a la promoció i conservació de jardins però no s'han inclòs dins d'aquest apartat per evitar la duplicitat d'informació.

D'altra banda, cal recordar també que només s'han recollit les entitats que disposen d'un web actiu, de manera que aquest criteri exclou, inevitablement, altres entitats que treballen en aquesta línia però que no poden consultar-se en un web.

Catalunya

Associació de Professionals d'Espais Verds de Catalunya

Associació que vetlla per la millora dels espais verds del país. La seva tasca es centra en la divulgació, l'estudi i la recerca professional en aquest àmbit.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Institució dedicada a l'expressió artística i creativa, que tracta amb un interès especial la ciutat. El CCCB té un centre de documentació amb un arxiu documental sobre l'espai públic europeu que conté fitxes i imatges de projectes i espais públics.

Direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

Servei del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya encarregat d'estudiar i avaluar les condicions del patrimoni arquitectònic de Catalunya (s'hi inclouen els jardins històrics), i definir i coordinar els programes de protecció d'aquest patrimoni.

Institut de Parcs i Jardins de Barcelona

Àrea de l'Ajuntament de Barcelona que té cura del patrimoni verd de la ciutat. Es tracta d'una gestió global, que va des de la planificació al manteniment del patrimoni verd.

Jardins i jardiners: Art, ciència i ofici als Països CatalansTORNAR A DALT
 

© 2009/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net