Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informations
sur la presse

18 Janvier 2006

Els arbres de l'Amazones són molt més antics del que es pensava

Medi Ambient [Chronique]

Fins ara se sabia poca cosa sobre l'edat dels arbres tropicals, perquè els anells anuals de creixement no són fàcilment identificables, però, malgrat això, l'opinió general apuntava a una gran dinàmica de les selves tropicals. Ara, un estudi publicat per Susan Trumbore, de la Universitat d'Irvine (Estats Units), i els seus col·legues als Proceedings of the National Academy of Sciences dels Estats Units, ha aportat dades importants que fan variar aquesta opinió. Segons els resultats d'aquesta investigació, els arbres tropicals són molt vells i creixen molt lentament.

A conseqüència de la seva edat, aquests arbres de lent creixement de la selva amazònica, que contenen al voltant d'un terç de tot el carboni que hi ha en la vegetació terrestre, tenen menys capacitat del que s'havia previst d'absorbir el carboni atmosfèric. Per tant, els models de capacitat d'absorció de diòxid de carboni formulats fins ara podrien haver sobreestimat la capacitat d'aquestes selves. Per aquests científics, el motiu que la majoria dels arbres de la conca de l'Amazones creixin tan lentament és la pobresa en nutrients del sòl i la foscor que hi ha sota l'ombra dels arbres més alts.

Els índexs de creixement dels arbres de l'Amazònia central estan entre els més lents del món i això contrasta amb la idea que les selves tropicals són molt dinàmiques. Per tant, l'impacte de la tala d'arbres en aquesta zona és molt superior al que es pensava, ja que aquests boscos poden trigar segles a recuperar la seva grandària.

 

© 2008/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net