Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informations
sur la presse

18 Mai 2012

Recuperat el paisatge l'alzina del passeig de Grącia de Barcelona en homenatge a Verdaguer

S'ha creat l'ombra d'un d'aquests arbres per atreure l'atenció dels vianants i s'ha instal·lat un gran escocell on es pot llegir un fragment de la prosa del literat

Lamalla.cat [Chronique]

Foto
Foto
Foto

(1) A l'esquerra, el paviment enfosquit tipus ombra, i al centre la inscripció (bcn.cat) (2) El 1908 es va arrencar l'alzina del passeig de Grącia perquč l'arbre presentava un mal estat (3) Indret del passeig de Grącia on hi ha l'alzina que es va plantar en substitució de l'arbre

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de recuperació de l'alzina del passeig de Gràcia, un petit paisatge de la ciutat al qual Mossèn Jacint Verdaguer va dedicar, l'any 1903, una prosa. Amb aquesta intervenció, s'ha posat en valor l'alzina del passeig de Gràcia, ubicada en el tram comprès entre el carrer de Rosselló i l'avinguda Diagonal, i d'aquesta manera es dóna a conèixer la història d'aquest arbre singular, ha informat l'Ajuntament.

El projecte de recuperació d'aquest petit paisatge ha consistit en la creació de l'ombra d'una alzina sobre el paviment per atreure l'atenció dels vianants. L'efecte ombra s'ha aconseguit mitjançant la substitució de les peces de panot Gaudí per unes noves rajoles de color negre. A l'entorn de l'alzina s'ha instal·lat un gran escocell hexagonal amb una estructura perimetral i encreuada d'acer inoxidable coberta parcialment amb lloses de pedra de granit. A la llosa més propera del pas de vianants es pot llegir el següent fragment de la prosa que Verdaguer va dedicar a l'alzina del passeig de Gràcia: "Almogàver indòmit, ja sabràs posar-te de filera amb aqueixa tropa de plàtanos, novella, polida, endiumenjada i fatxendera?" "A l'alzina del passeig de Gràcia. 1903. Jacint Verdaguer i Santaló".

UNA ACTUACIÓ FINANĒADA PER FONS PRIVATS

Per il·luminar escenogràficament l'escocell d'aquest arbre singular s'ha instal·lat un projector en un bàcul existent a l'esquerra de l'alzina. La intervenció de millora paisatgística l'ha gestionat l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i ha tingut un cost aproximat de 60.000 euros provinents de fons privats generats per la publicitat exterior autoritzada a la ciutat.

 

© 2008/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net