Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

Informations
sur la presse

16 Novembre 2011

Un inventari detalla els 292 millors boscos de Catalunya

El projecte pioner a escala europea pretén facilitar la gestió adequada de les àrees arbrades més valuoses del país Les comarques gironines, l'alt Pirineu i l'Aran, les zones amb més riquesa

JOAQUIM ELCACHO

El Punt [Chronique]

Foto

La fageda del Retaule, al Montsià (esquerra), i el bosc de la Font Groga, a la serra de Collserola.

Catalunya té com a mínim 292 boscos de gran valor paisatgístic i ambiental, unes 3.200 hectàrees arbrades que cal gestionar de manera singular i acurada, segons l'Inventari de boscos singulars de Catalunya coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El projecte presentat ahir a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans es va posar en marxa fa quatre anys amb l'objectiu de disposar d'un catàleg dels boscos més significatius del país per la seva biodiversitat, maduresa (baixa intervenció humana en un llarg període de temps), producció de fusta o valor social, recreatiu i cultural. Els experts destaquen que tots els boscos considerats singulars són boscos vells, de més d'un centenar d'anys, "de manera que la seva pèrdua no es recuperaria fins passats centenars d'anys".

En la selecció del boscos del nou inventari s'han tingut en consideració les referències bibliogràfiques, els agents locals i un procés participatiu que va oferir un total de 3.262 propostes inicials.

Marc Gràcia, Jordi Vayreda i Lluís Comas, investigadors del CREAF responsables del projecte, expliquen que el llarg procés de selecció ha tingut en consideració els boscos de totes les comarques de Catalunya i se n'ha observat la rellevància a escala local, de vegueria i de país.

La selecció final inclou des de petits boscos com una petita boixeda del Berguedà, que no arriba a mitja hectàrea, fins a la gran avetosa de Riu de Cerdanya, que ocupa un total de 120 hectàrees.

Els experts han considerat boscos d'una trentena d'espècies diferents, tot i que el pi roig, l'alzina i el faig són les espècies que formen més boscos singulars arreu del país.

COMARQUES AFAVORIDES

Per àrees territorials, les comarques gironines, l'Alt Pirineu i la Vall d'Aran concentren la quantitat més elevada de boscos singulars, amb un 60% de les zones incloses en el nou inventari.

Més del 40% dels boscos singulars es troben en espais protegits, com el parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o els parcs naturals del Montseny, Collserola, els Ports, l'Albera o la zona volcànica de la Garrotxa, detallen els experts del CREAF.

27 espècies d'arbres han estat considerades en el nou inventari; el pi roig, l'alzina i el faig en són les més habituals.

3.200 hectàrees, és a dir, un 0,3% de la superfície arbrada del país, estan ocupades pels 292 boscos singulars inventariats.

3.262 boscos van ser proposats en el procés participatiu per formar part de l'inventari de boscos singulars.

UN AVET DE 509 ANYS D'EDAT A LA FALDA DELS ENCANTATS

El Clot dels Bous, al peu dels Encantats (parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), és un dels boscos singulars destacats per l'inventari del CREAF. En aquesta avetosa situada a uns 2.000 metres d'altitud s'ha trobat l'arbre més antic dels estudiats en l'inventari, un avet que com a mínim té 509 anys.

En l'àmbit metropolità de Barcelona s'han catalogat 32 boscos singulars; amb el bosc de la Font Groga, a Collserola, com a exemple.

Les comarques gironines inclouen 78 boscos singulars, destacant "fagedes monumentals com les del paratge de Sant Aniol, alzinars de gran valor social i antigues deveses de roures que destaquen pels seus peus majestuosos", destaca el CREAF.

A l'àmbit de Ponent s'inclouen 13 boscos singulars (amb la Mitjana de Lleida com a exemple). Al Camp de Tarragona es localitzen 17 boscos més (destacant la pedrera del Mèdol). Les comarques centrals tenen 56 boscos singulars i a les Terres de l'Ebre se sumen 24 boscos singulars més, amb la fageda del Retaule, com a exemple més destacable.

 

© 2008/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net