Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori rep una subvenció de la Diputació de Tarragona per a desenvolupar un mapa de les carreteres d'interès paisatgístic de la demarcació

26/01/2021L'objecte de la subvenció parteix del concepte de la carretera d’interès paisatgístic com a generadora d’experiències de lleure, creadora de valor patrimonial i al servei de la cultura i el desenvolupament local.

El Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, precisament per la importància —històrica, social i paisatgística— que tenen moltes de les seves carreteres locals i per la seva diversitat paisatgística (els catàlegs de paisatge hi han identificat 46 paisatges diferents), són dos territoris idonis per plantejar una nova mirada a les carreteres, partint de la xarxa viària existent, i considerant els actors locals com a subjecte substancial i primordial de qualsevol iniciativa. A més, l’absència d’un programa previ de carreteres d’interès paisatgístic a altres territoris de Catalunya esdevé una oportunitat per contemplar estratègies i enfocaments innovadors que contribueixin en un futur a la creació d’una xarxa a escala catalana.

Les tasques prenen com a punt de partida el document “Carreteres, paisatge i turisme. Bases per a la definició d’un model per a Catalunya” elaborat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya l’any 2019 per encàrrec de la Direcció general de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El document defineix quins són els aspectes clau que hauria de tenir un futur model de carreteres d’interès paisatgístic de Catalunya, que ha de ser coherent amb la realitat paisatgística del país, i construït de forma progressiva entre els diferents actors involucrats.

La subvenció nominativa s'ha concedit el passat mes de desembre de 2020 i té un import de 12.000€ (Exp. 8004330008-2020-0005832), i el treball objecte de la subvenció ha d’estar enllestit el pròxim 31 de març.

                                             

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net