Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Tres centres de documentació especialitzats en paisatge a Europa sumen esforços per intercanviar publicacions i compartir recursos

05/12/2019Els centres de documentació de la Fondazione Benetton Studi Ricerche, el de l'Agència de Patrimoni Cultural dels Països Baixos i el de l'Observatori del Paisatge de Catalunya han sumat esforços per difondre de manera conjunta els respectius centres, les seves activitats, intercanviar publicacions pròpies i altra documentació, i compartir experiències i recursos.

Per aconseguir-ho, els tres centres treballaran en xarxa per incrementar el contacte mutu en benefici d’un millor servei als seus usuaris. Els tres centres de documentació estan especialitzats en paisatge, entès des d’una visió global i integradora, seguint els principis del Conveni europeu del paisatge. Més endavant nous centres de documentació europeus podrien sumar-se a aquesta iniciativa.

La Fondazione Benetton té, des dels seus inicis al 1990, un centre de documentació format per biblioteca, arxiu, arxiu iconogràfic i cartoteca, especialitzat en temes de paisatge i jardí, història del joc i història local. El centre ofereix servei de préstec, sala d'estudi, i visites guiades.

 http://www.fbsr.it/centro-documentazione/

L’Agència de Patrimoni Cultural dels Països Baixos té com a funcions generar i difondre coneixement, implementar polítiques patrimonials o proporcionar assessorament en aquesta temàtica. El seu centre de documentació té un elevat número de referències en l’àmbit dels paisatges culturals i podria esdevenir el centre de referència del futur Observatori del Paisatge dels Països Baixos.

https://english.cultureelerfgoed.nl/

El Centre de Documentació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya és un espai físic i virtual on es recull, s’organitza i es difon informació de tota mena referida al paisatge en general, tot posant un èmfasi especial en els casos català i europeu. Aquest punt d’informació és gratuït i obert a tothom. Tot i que un dels principals objectius del Centre de Documentació és donar suport a l’equip tècnic de l’Observatori, el centre està obert a qualsevol persona interessada en el paisatge. El fons documental es va ampliant constantment i té actualment més de quatre mil documents en diversos formats.

http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio.php

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net