Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Seminaris i jornades > Seminari internacional. Paisatge i educació

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Seminaris i jornades

Seminari Paisatge i salut

Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

Divendres, 16 de juny de 2006
Casal Marià. Olot

El Conveni europeu del paisatge, signat a Florència el 20 d’octubre de 2000 per iniciativa del Consell d’Europa i ratificat per un bon nombre de països europeus, reconeix explícitament que “el paisatge és un element important de la qualitat de vida de les poblacions, tant en els medis urbans com en els rurals, tant en els territoris degradats com en els de gran qualitat, tant en els espais singulars com en els quotidians”. El paisatge, acaba concloent el Conveni, “constitueix un element essencial del benestar individual i social”. Conscients d’aquest fet, l’Observatori del Paisatge de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es proposen amb aquesta jornada obrir un debat sobre la qüestió, tot partint del convenciment que uns paisatges de qualitat, ben ordenats i gestionats, incidiran positivament en la salut física i mental dels ciutadans i de les ciutadanes, i molt especialment d’aquells sectors més desvalguts. És per això que el seminari posarà un èmfasi especial en aquelles experiències terapèutiques que utilitzen el paisatge per estimular positivament persones amb discapacitats o per integrar sectors socials marginals. L’atenció a la diversitat ha d’esdevenir –també- una peça fonamental en la implementació de les polítiques de paisatge.

Arran del seminari, l'Observatori ha publicat el llibre Paisatge i salut que recull bona part de les ponències del seminari, així com algunes contribucions inèdites.

Programa (152kb)

 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net