Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge > Continguts: memòria escrita

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Continguts dels catàlegs de paisatge: Memòria escrita

Document tècnic que l’Observatori del Paisatge lliura al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. L'estructura que segueix la memòria és la següent:

Part 1: Àmbit territorial
 • Introducció
 • Metodologia
 • Factors naturals que condicionen el paisatge en l’àmbit territorial corresponent
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • Paisatge actual
 • Expressió artística del paisatge de la zona
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Dinàmiques de les activitats i processos que incideixen de manera més notòria en el paisatge
 • Evolució del paisatge obeint a les tendències socioconòmiques i ambientals actuals
 • Avaluació del paisatge
 • Paisatges d'atenció especial
 • Objectius de qualitat paisatgística per a tot l’àmbit territorial
 • Mesures i accions per a tot l’àmbit territorial
Part 2: Unitats de paisatge
 • Les unitats de paisatge de l’àmbit territorial.
 • Fitxes per a cada unitat de paisatge amb:
  • Dades generals
  • Trets distintius de cada unitat de paisatge (naturals, culturals, dinàmiques)
  • Principals valors en el paisatge
  • Elements naturals que constitueixen el paisatge
  • Evolució històrica
  • Paisatge actual
  • Expressió artística del paisatge
  • Valors en el paisatge
  • Principals rutes i punts d’observació del paisatge
  • Dinàmica actual del paisatge
  • Possible evolució futura del paisatge
  • Avaluació del paisatge
  • Objectius de qualitat paisatgística
  • Mesures i accions
 • Conclusions
 • Documentació de referència
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net