Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 11

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 29

L'Observador

Parets seques, parets vives

Mosaic

Publicació sobre paisatge i educació

El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, premi Territori de l'SCOT

Seminari Internacional 'Reptes en la Cartografia del Paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles'

L'ajuntament d'Olot s'adhereix a la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP/ENELC)

Cinc anys de RECEP-ENELC

Premi a la Fundación César Manrique

Obertes les inscripcions al curs de setembre sobre avaluació del caràcter del paisatge de l'Heritage Council d'Irlanda

Disponibles els resums de les ponències del col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana

Andorra signa el Conveni europeu del paisatge

'Observadors', nou apartat del web de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Paisatge Digital

German Forum for Cultural Landscapes

Centre de Documentació

Paisaje y patrimonio

El llibre dels camins: manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets

Atlas des paysages de Wallonie: les Plateau condrusien

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Parets seques, parets vives

Martí Boada
Geògraf, naturalista i doctor en Ciències Ambientals

La posada en valor de les parets seques és un fet, i, encara que quedi molta feina per fer, en els darrers temps hi ha hagut un ampli moviment de recuperació d'aquest important patrimoni d'arquitectura popular. L'arquitectura de les parets seques i les construccions associades, més enllà de la seva significança com a tal, representa una millora de la biocenosi del territori on estan implantades.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Publicació sobre paisatge i educació

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar el llibre Paisatge i educació, el quart número de la col·lecció "Plecs de Paisatge" de l'Observatori del Paisatge. El llibre es presentarà públicament el 26 de maig a les 19 h a l'edifici de CX La Pedrera, de Barcelona, en un acte presidit per la consellera d'Ensenyament Irene Rigau. El llibre és el resultat del seminari internacional que, amb el mateix títol, va celebrar-se a Barcelona el mes de novembre de 2009 amb la col·laboració del Consell d'Europa, els departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la xarxa europea RECEP-ENELC i l'Obra Social de CatalunyaCaixa. Aquesta publicació és la primera obra amb caràcter interdisciplinari i amb presència d'autors procedents de diferents països, que tracta la temàtica de l'educació en paisatge en l'àmbit europeu i en el marc del Conveni europeu del paisatge. El llibre es pot demanar a l'Observatori del Paisatge de Catalunya, com la resta de publicacions de la col·lecció, properament estarà disponible a text complet al web de l'Observatori.

El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, premi Territori de l'SCOT

Foto

La Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) va entregar el passat 28 d'abril el Premi Territori a l'Observatori del Paisatge per l'elaboració del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. El guardó, que és de caràcter biennal i que enguany ha arribat a la segona edició, premia el millor pla, projecte, iniciativa o estudi d'anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els dos darrers anys (2009-2010) a l'àmbit de Catalunya. L'entrega es va realitzar en el marc dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans que pretenen "potenciar el nivell cultural i científic" del nostre país. L'objectiu del premi de la SCOT és reconèixer i estimular els esforços dels tècnics, l'administració i altres entitats en la innovació dels instruments i processos d'anàlisi, ordenació i gestió del territori. En aquest sentit el jurat ha destacat el caràcter innovador, el valor exemplificador i l'interès conceptual i l'aplicabilitat del Catàleg. Consideren el projecte "com una peça clau per la valoració i la intervenció en el paisatge i per una bona ordenació i gestió del territori". A més, assenyalen el fet que en la seva elaboració s'hagin aplicat els processos de participació ciutadana, la concreció interinstitucional i la interdisciplinarietat de l'equip. Per a l'elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, l'Observatori ha comptat amb el coneixement i l'experiència del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) de la Universitat de Girona, del Centre de Recerca i Projectes de Paisatge de Barcelona (CRPPb) de la Universitat Politècnica de Catalunya, i de l'equip X3 Estudis Ambientals. L'Observatori del Paisatge vol agrair de manera especial la complicitat i la col·laboració desinteressada de moltes entitats i persones del territori, coneixedores i amants del seu paisatge.

Seminari Internacional 'Reptes en la Cartografia del Paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles'

Foto

La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar massa lluny, l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya ha representat un gran esforç d'innovació i d'imaginació a l'hora d'inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a l'hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, sense comptar amb massa referències prèvies: com cal cartografiar els valors intangibles del paisatge? Poden representar-se o simbolitzar-se aquells valors que corresponen a la percepció sensorial –no només visual– i emocional que un subjecte té d'un paisatge determinat? Com plasmar les canviants i rapidíssimes dinàmiques pròpies de les perifèries urbanes? Com identificar i explicar a través de la cartografia les noves identitats paisatgístiques que emergeixen en determinats territoris? Com es poden cartografiar les aspiracions d'una població per a un determinat paisatge? Aquestes i d'altres preguntes han portat a l'Observatori del Paisatge a organitzar el Seminari Internacional "Reptes en la Cartografia del Paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles", que se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre a Tortosa, on es debatrà sobre quines han de ser les innovacions tècniques i de representació gràfica per a l'obtenció de nous mapes de paisatge que incorporin tots aquests elements i vagin dirigits a les polítiques territorials i sectorials, així com a la sensibilització paisatgística.

L'ajuntament d'Olot s'adhereix a la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP/ENELC)

Foto

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot del dimecres 20 de gener va acordar l'adhesió de la ciutat d'Olot a la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP/ENELC), nascuda el 2006 a Estrasburg sota l'impuls del Consell d'Europa. La voluntat de l'Ajuntament és participar activament en tot allò que fa referència al paisatge, per reforçar la posició d'Olot com a referència a tot el país sobre aquest tema. En són exemples la seva participació en l'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb seu a Olot, i el futur Museu del Paisatge. Actualment, la Xarxa està formada per 36 membres de 7 països europeus: Itàlia, Espanya, França, Suècia, Bèlgica, Romania i Eslovàquia, i Olot és el primer ajuntament del país que en formarà part. El 30 de maig de 2006, i per iniciativa de la regió de Campània (Itàlia), vint ens locals i regionals europeus van constituir, a la seu legal del Consell d'Europa, a Estrasburg, la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del paisatge, entre les quals hi ha Catalunya, que actualment presideix la Xarxa. RECEP-ENELC és una organització internacional no governamental constituïda per ens públics locals i regionals, el seu objectiu és afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a aquestes escales de decisió.

Cinc anys de RECEP-ENELC

Foto

Coincidint amb la propera reunió del Comitè Directiu de la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), que tindrà lloc a Florència els dies 1 i 2 de juliol, RECEP celebrarà seu cinquè aniversari. Concretament, organitzarà el Comitè Directiu el dia 1, i dedicarà el dia 2 a fer una visita de treball a un indret encara per determinar, que coincidirà amb la celebració dels cinc anys de l'entitat.

Premi a la Fundación César Manrique

Foto

El passat mes de març es va presentar a Madrid el premi Nueva Cultura del Territorio de l'Asociación de Geógrafos Españoles i el Colegio de Geográfos, concedit a la Fundación César Manrique. Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, va ser l'encarregat de glossar els motius de concessió (llegir discurs íntegre) del premi a la Fundació que continua la tasca de preservació dels valors paisatgístics de l'illa de Lanzarote endegada per l'artista canari César Manrique (1919-1992). El director de l'Observatori va qualificar el projecte creatiu de Manrique, que vinculava paisatge, art públic i economia turística, "d'únic" a l'Estat espanyol. "Si a Lanzarote podem gaudir de part del que sempre ha estat i que s'ha convertit en el seu major atractiu, és pel llegat d'aquest artista 'total', segons es classificava a si mateix" va afirmar, tot recordant que la seva "extrema sensibilitat" la va recollir i impulsar la fundació que porta el seu nom.

Obertes les inscripcions al curs de setembre sobre avaluació del caràcter del paisatge de l'Heritage Council d'Irlanda

Foto

La institució irlandesa The Heritage Council ha organitzat, amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge i de diverses entitats irlandeses, dues noves edicions del curs Introducció a l'avaluació del caràcter del paisatge, amb l'objectiu de reunir experts en planificació urbanística i ordenació del territori dels àmbits de la geografia, l'arquitectura, l'arqueologia, l'ecologia o l'enginyeria per debatre com percebre, valorar i planificar els diversos aspectes del paisatge irlandès. La primera edició del curs, que ha tingut lloc els dies 18 i 19 de maig a Spanish Point i Tulla (County Clare, oest d'Irlanda). Ara s'han obert les inscripcions del segon curs, els dies 21 i 22 de setembre, a les mateixes poblacions. El curs, que va ser premiat l'any 2009 per l'Irish Landscape Institute, introdueix els participants en la metodologia de l'avaluació del caràcter del paisatge (landscape character assessment) i tracta qüestions com ara el paisatge com un element de la identitat europea, les funcions i els beneficis de la seva caracterització i la relació amb la caracterització històrica, o la importància de la participació pública en la gestió i l'ordenació del paisatge. Un any més, s'han inclòs com a matèria d'anàlisi del curs els mecanismes de participació pública emprats per l'Observatori del Paisatge en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, que els presentarà l'equip d'X3 Estudis Ambientals.

Disponibles els resums de les ponències del col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana

Foto

Els passats 16, 17 i 18 de març es va celebrar entre Perpinyà i Girona el col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana. Intercanvi de mirades entre la investigació i l'acció. Els organitzadors, el Ministeri francès d'Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transports i Habitatge i l'Institut francès per a la Investigació en Ciències i Tecnologies Ambientals (CEMAGREF), han fet públic el resum de totes les ponències així com la llista de pòsters presentats. L'esdeveniment, que va reunir uns 250 participants de 20 països europeus, va comptar amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. El col·loqui partia de la base que tot i que la major part de la població europea resideix actualment en espais urbans o periurbans, els paisatges en els quals viuen no han estat objecte d'una atenció especial. En aquest sentit es pretenia reconsiderar aquests paisatges quotidians per a milions de ciutadans des de la perspectiva dels projectes de millora dels quals han pogut ser objecte, tenint en compte tant els valors que els hi atribueixen els actors i les poblacions interessades com els esforços realitzats per uns i altres per revaloritzar-los.

Andorra signa el Conveni europeu del paisatge

Foto

L'ambaixador i representant permanent d'Andorra al Consell d'Europa, Jordi Torres, va signar el 23 de març a Estrasburg el Conveni europeu del paisatge completant així l'acord del Govern del 6 d'octubre de 2010. El portaveu del Govern, Bruno Bartolomé, va explicar que la signatura d'aquest conveni permetrà a Andorra estar en xarxa amb altres països i entitats internacionals per establir les polítiques que han de regular la preservació del paisatge en el sentit més ampli.

'Observadors', nou apartat del web de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Foto

Amb l'objectiu de facilitar la consulta als articles publicats al butlletí Paisatg-e des del número 1 (setembre-octubre de 2006) fins al present número, s'ha creat un nou espai dins el web de l'Observatori del Paisatge on es recullen tots els "Observadors". L'"Observador" és l'article principal que obre el butlletí sobre un tema d'interès a càrrec d'un especialista en la temàtica paisatgística. Aquest nou apartat s'anirà actualitzant a mesura que es vagin enviant els butlletins.

PAISATGE DIGITAL

Foto

German Forum for Cultural Landscapes

El Forum, fundat a Berlin al 2007, és una xarxa activa d'associacions, entitats, fundacions i altres grups que comparteixen l'interès pels paisatges culturals i treballen per la seva protecció i gestió.PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Paisaje y patrimonio

Maderuelo, Javier (ed.) (2010). Huesca: CDAN. ISBN: 978-84-96775-94-7.

Recull de les actes de l'últim curs del cicle Pensar el Paisaje organitzat pel Centro de Arte y Naturaleza d'Osca. Amb aquest llibre es tanca un cicle amb el qual s'han tractat totes les matèries importants que incideixen en la configuració del paisatge, i aquest últim analitza les complexes relacions que es poden establir entre paisatge i patrimoni.

Foto

El llibre dels camins: manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets

Campillo, Xavier; López-Monné, Rafael (2010). [Tarragona]: Arola Editors. ISBN: 978-84-92839-77-3.

Aquesta obra posa en mans del públic una reflexió actualitzada sobre els camins, analitzant la seva problemàtica, presentant-ne les potencialitats i apuntant les estratègies possibles per integrar els camins dins les polítiques generals d'infraestructures i mobilitat.

Foto

Atlas des paysages de Wallonie: les Plateau condrusien

Godart, Marie-Françoise; Feltz, Claude (dir.). Namur: Conférence Permanente du Développement Territorial, 2011. ISBN: 978-2-8056-0033-3.

Aquest és el tercer volum de l'atles dels paisatges de la Wallonie, un document concebut com una eina de coneixement, sensibilització i gestió del paisatge. Pensat per a un públic ampli, des del ciutadà curiós o l'enamorat de la seva regió fins als responsables polítics o als agents socials. Disponible a text complet aquí.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net