Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

GENER-FEBRER 11

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 27

L'Observador

Una política europea per a la investigació sobre el paisatge

Mosaic

Nou catàleg bibliogràfic del centre de documentació consultable a través del web de l'Observatori del Paisatge

El director de l'Observatori del Paisatge, Joan Nogué, guanya el premi Joan Fuster amb un assaig que relaciona paisatge i identitat

La European Science Foundation cita l'Observatori del Paisatge de Catalunya pel seu potencial en l'àmbit de la recerca del paisatge a Europa

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Un any de la Carta de paisatge de la Vall de Camprodon

Col·loqui Internacional Paisatges de la Vida Quotidiana

Andorra impulsa una Estratègia Nacional del Paisatge

La Tria de l'Observatori

Entrevista a Kongjian Yu , convidat especial a la 6a Biennal Europea del Paisatge

Paisatges culturals i el patrimoni de la biodiversitat

Paisatge Digital

Projecte Grípia. Territori Ramader

Centre de Documentació

The Making of the British Landscape

La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i del Montsià

Milieu et identité humaine

L'Agenda

Actes de gener i febrer

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Una política europea per a la investigació sobre el paisatge

Tom Bloemers
Professor emèrit de patrimoni arqueològic i paisatge de la Universitat d'Amsterdam

Una de les maneres d'apreciar el paisatge és considerar-lo una font d'investigació, acció i innovació per tal d'arribar a una gestió sostenible que superi la divisió entre diferents disciplines i sectors i entre els professionals i el públic.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Nou catàleg bibliogràfic del centre de documentació consultable a través del web de l'Observatori del Paisatge

Foto

El centre de documentació de l'Observatori del Paisatge compta amb un nou servei, el catàleg bibliogràfic consultable a través del web de l'Observatori. El catàleg permet conèixer el fons de consulta del centre de documentació i visualitzar la portada dels documents catalogats. El centre de documentació de l'Observatori del Paisatge és un espai d'informació i consulta gratuït i obert a tothom, el fons documental, que es troba en constant creixement, està format per més de dos mil documents en diversos suports (monografies, publicacions periòdiques, documents inèdits, documents audiovisuals...). La temàtica del centre és el paisatge en un sentit ampli, i en especial en la planificació i gestió del paisatge a Catalunya, a la resta de l'Estat i al món. Es pot consultar el catàleg aquí. Des del centre de documentació s'ofereixen els següents serveis gratuïts: atenció de consultes; recull de premsa digital; préstec interbibliotecari; recomanacions de publicacions en el butlletí digital Paisatg-e i en el web; servei de reprografia de documents d'acord amb la legislació vigent; i intercanvi d'informació i documentació amb organismes, institucions i investigadors.

El director de l'Observatori del Paisatge, Joan Nogué, guanya el premi Joan Fuster amb un assaig que relaciona paisatge i identitat

Foto

El director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i catedràtic de la Universitat de Girona Joan Nogué ha rebut el Premi d'Assaig Joan Fuster en la 39a edició dels Premis Octubre. Nogué ha estat distingit per l'obra Paisatge, territori i societat civil, que relaciona paisatge i identitat. En un context de globalització, el paisatge propi proporciona a la població l'oportunitat de sentir-se arrelada a un lloc en particular i d'identificar-s'hi. Paisatge, territori i societat civil també fa èmfasi en el paisatge com a construcció cultural, afectat alhora per aspectes ètics i polítics. En paraules del jurat, Nogué ha escrit un assaig "amè i oportú sobre el paisatge i les qüestions culturals, ètiques i polítiques que contribueixen a la seva definició i la seva particular evolució". Els Premis Octubre, convocats anualment per la Fundació Ausiàs March i Edicions 3i4, es van lliurar el passat 30 d'octubre a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, a València.

La European Science Foundation cita l'Observatori del Paisatge de Catalunya pel seu potencial en l'àmbit de la recerca del paisatge a Europa

Foto

La European Science Foundation, fundació que des de 1974 promou un nivell científic de gran qualitat a Europa, ha dedicat el número 40 de la revista Science Policy Briefings a tractar la qüestió de la recerca sobre paisatge, amb el títol ‘Landscape in a Changing World–Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society'. Es pot consultar aquí. El número exposa els punts fonamentals de la recerca en paisatge a Europa, i com els resultats poden ajudar polítics, professionals i la societat en general davant dels principals reptes globals. L'Observatori del Paisatge és citat en la revista en una llista que inclou els 15 organismes europeus que, segons European Science Fundation, tenen un major potencial en l'àmbit de la recerca sobre paisatge. La revista Science Policy Briefing debat a cada número sobre aquells àmbits científics i acadèmics clau arreu d'Europa.

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Foto

El passat 23 de novembre la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, el quart dels set catàlegs que està elaborant l'Observatori del Paisatge de Catalunya. L'aprovació s'ha fet mitjançant l'Edicte de 30 de novembre, sobre la Resolució d'aprovació definitiva del Catàleg, DOGC núm. 5776 de 16.12.2010. El contingut d'aquest catàleg es pot consultar al web de l'Observatori del Paisatge. El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines va ser lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) per part de l'Observatori del Paisatge el 26 de febrer de 2010 i el DPTOP va sotmetre'l a informació pública del 6 de setembre de 2010 fins al 6 d'octubre del mateix any.

Un any de la Carta de paisatge de la Vall de Camprodon

Foto

Ja fa més d'un any que es va signar la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon, un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la vall al qual s'ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen. El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s'hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l'entorn. Des de la seva signatura s'ha treballat bàsicament en dues línies: el catàleg de béns paisatgístics i l'estudi per recuperar pastures i prats de dall. Són dos dels 16 compromisos assumits per agents públics i privats en el moment de signar la carta i que està previst que es realitzin abans de l'any 2014.

Col·loqui Internacional Paisatges de la Vida Quotidiana

Foto

El Ministeri d'Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i Planificació del Territori Francès, el Cemagref (Institut francès per la investigació en ciències i tecnologies mediambientals) i l'Observatori del Paisatge de Catalunya organitzen el col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana. Intercanvi de mirades entre la investigació i l'acció que es celebrarà a Perpinyà i Girona del 16 al 18 de març. El col·loqui parteix de la base que tot i que la major part de la població europea viu actualment en espais urbans o periurbans, els paisatges en els quals viuen no han estat objecte d'una atenció especial. La finalitat del col·loqui és reconsiderar aquests paisatges viscuts a diari per milions de ciutadans des de la perspectiva dels projectes de millora dels quals han pogut ser objecte, tenint en compte tant els valors que els hi atribueixen els actors i les poblacions interessades com els esforços realitzats per uns i altres per revaloritzar-los. El col·loqui està dirigit a un ampli ventall de professionals, des dels experts en ciències socials i humanes o de ciències naturals a professionals del paisatge i a polítics i tècnics de les diverses administracions, sobretot dels països europeus però també de la resta del món.

Andorra impulsa una Estratègia Nacional del Paisatge

Foto

El passat 6 d'octubre el Govern d'Andorra va signar l'Acord de Govern per a la signatura i la posterior ratificació del Conveni europeu del paisatge. Fruit d'aquest compromís, ha decidit tirar endavant una Estratègia Nacional del Paisatge, coordinada pel Ministeri de Medi Ambient, i que ha de constituir el marc de preservació, gestió i ordenació del paisatge a 10 anys vista. L'Estratègia parteix dels treballs del Mapa de les unitats de paisatge i del Catàleg dels paisatges d'Andorra, elaborats entre el 2007 i el 2009 pel Servei de Paisatge de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta voluntat, un dels primers passos del Govern ha estat la creació durant els mesos de novembre i desembre de 2010 del Fòrum de l'estratègia nacional del paisatge, que ha comptat amb més de seixanta participants tant del propi Govern com dels comuns, així com altres professionals provinents d'enginyeries i consultories, professionals i tècnics independents, i altres sectors econòmics. El Fòrum ha suposat l'espai de debat per excel·lència per acordar els objectius de qualitat que es volen per als paisatges d'Andorra i definir les accions necessàries per assolir-los. Podeu consultar aquí el document de presentació de l'Estratègia, i aquí els resultats del Fòrum de debat. Els propers passos consisteixen en l'aprovació per part del Govern d'Andorra de l'Estratègia Nacional del Paisatge, la seva publicació, i l'inici de l'execució de les actuacions previstes.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Entrevista a Kongjian Yu , convidat especial a la 6a Biennal Europea del Paisatge

Entrevista de Televisió de Catalunya a l'arquitecte i professor xinès Kongjian Yu en el marc de la 6a Biennal Europea del Paisatge (Barcelona, 30 set - 2 oct de 2010), on planteja els grans reptes que afronta la Xina en el seu vertiginós creixement urbanístic, i apunta algunes solucions per canviar cap a un model menys destructiu de recursos i més integrat al paisatge.

Paisatges culturals i el patrimoni de la biodiversitat

Document de l'Agència Europea per al Medi Ambient (AEMA) que avalua la diversitat de paisatges culturals d'Europa i la seva importància per al manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat. Forma part d'una sèrie d'avaluacions de l'AEMA sota el títol "10 missatges per a l'any 2010".

PAISATGE DIGITAL

Foto

Projecte Grípia. Territori Ramader

Web del Projecte Grípia, que té com a objectiu garantir el relleu generacional de les explotacions agroramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l'activitat, la gestió sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

The Making of the British Landscape

Pryor, Francis (2010). London: Allan Lane; Penguin Books. ISBN: 978-1-846-14205-5.

El llibre descriu l'evolució del paisatge de la Gran Bretanya a partir de les activitats humanes dutes a terme des de la prehistòria fins als nostres dies.

Foto

La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i del Montsià

Aragonés, Josep; Estorach, Marga; Ferré, Climent; López, Antoni, et al. (2010). Benicarló: Onada Edicions. ISBN: 978-84-96623-62-0.

Aquesta publicació ens endinsa en les construccions de pedra en sec del paisatge rural de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, creat i mantingut, durant segles, per l'activitat agrícola tradicional. El llibre es basa en un exhaustiu inventari que es va realitzar fa uns anys.

Foto

Milieu et identité humaine

Berque, Augustin (2010). París: Donner Lieu. ISBN: 978-2-9532093-3-4.

Recull de textos que permeten apropar-nos i explorar les principals qüestions plantejades per Augustin Berque sobre la geografia, el paisatge, el patrimoni, etc.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net