Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

SETEMBRE-OCTUBRE 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 25

L'Observador

Deu anys del Conveni europeu del paisatge. Conciliar coneixement, gestió i sensibilització és possible

Mosaic

Programa i inscripcions al seminari Franges. Els paisatges de la perifèria

Resultats de la Jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament

L'Observatori del Paisatge publica 'Paisatge i participació ciutadana' en anglès

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre

Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge

Continguts a informació pública del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Es publica 'Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística'

Celebració dels deu anys de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge

El Consell d'Europa desenvolupa un sistema d'informació a escala europea del Conveni europeu del paisatge

La Tria de l'Observatori

Assessing the Effect of Road Schemes on Historic Landscape Character

Paisatge Digital

Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (CRESSON). Laboratoire de l'EAG

Centre de Documentació

Altri paesaggi

Nova cultura del territori i ètica del paisatge

La U Urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Deu anys del Conveni europeu del paisatge. Conciliar coneixement, gestió i sensibilització és possible

Mireille Deconinck
Direcció General Operativa de Política Territorial, Habitatge, Patrimoni i Energia Govern de Valònia

Aquesta tardor se celebrarà el desè aniversari del Conveni europeu del paisatge (CEP), efemèride que representa una ocasió no tant per fer-ne un balanç com per repassar el camí que s'ha recorregut.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Programa i inscripcions al seminari Franges. Els paisatges de la perifèria

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), organitza el seminari internacional Franges. Els paisatges de la perifèria, que se celebrarà a Olot els dies 11 i 12 de novembre de 2010. L'objectiu del seminari és proposar noves formes d'intervenció i de gestió, nous referents paisatgístics i lectures alternatives a les perifèries, a aquells espais llindar entre diferents realitats territorials. El programa, que ja es pot consultar al web de l'Observatori, compta amb interessants intervencions procedents de diferents disciplines.
És important ressaltar que les ponències es desenvoluparan en català, castellà i italià i que el període d'inscripció es va iniciar el 15 de setembre. Per complementar les ponències, l'Observatori del Paisatge i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot han organitzat una sèrie d'activitats que tractaran la perifèria des de la fotografia, el cinema o les arts plàstiques.

Resultats de la Jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament

Foto

La Jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament, organitzada el 18 de juny a Barcelona per l'Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col·laboració del Govern de Canadà, va acollir més de 100 persones provinents de tot Catalunya, de la resta de l'Estat espanyol i de diversos països europeus. La jornada va permetre debatre sobre el paper del paisatge en els projectes de cooperació per al desenvolupament, i especialment sobre les possibilitats que ofereix el paisatge a l'hora de millorar les condicions de vida de les societats receptores de la cooperació. Es preveu que els resultats de les ponències es recullin en una publicació de la col·lecció "Documents" de l'Observatori durant l'any 2011.

L'Observatori del Paisatge publica 'Paisatge i participació ciutadana' en anglès

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha publicat Landscape and Public Participation, la traducció anglesa i en format digital del recentment aparegut Paisatge i participació ciutadana. Amb aquesta obra, l'Observatori inicia una nova línia de publicacions íntegrament en anglès, fruit de la seva voluntat de difondre les experiències relacionades amb el paisatge que es duen a terme a Catalunya. En aquest cas, es tracta de l'obra que descriu els processos participatius realitzats durant l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, que pel seu caràcter pioner i innovador en l'àmbit europeu constitueixen un tema molt adient per protagonitzar aquest salt a l'edició en llengua anglesa. Landscape and Public Participation es pot descarregar de forma gratuïta des del web de l'Observatori.

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre

Foto

El passat 22 de juliol la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre, el tercer dels set catàlegs que està elaborant l'Observatori del Paisatge de Catalunya. L'aprovació s'ha fet mitjançant l'Edicte de 22 de juliol, sobre la Resolució d'aprovació definitiva del Catàleg, DOGC núm. 5684 de 03.08.2010. El contingut d'aquest catàleg es pot consultar al web de l'Observatori del Paisatge. El Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre va ser lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) per part de l'Observatori del Paisatge el 23 de juliol de 2009 i el DPTOP va sotmetre'l a informació pública del 10 de novembre de 2009 fins al 10 de desembre del mateix any.

Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha obert una nova secció al seu web anomenada "Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge", dedicada a guies i documents elaborats per institucions i organismes catalans, europeus i d'arreu del món que aporten criteris i orientacions per aconseguir la millor integració paisatgística possible d'elements com ara les infraestructures viàries i de telecomunicacions, els parcs eòlics o les àrees d'activitat econòmica, entre d'altres. La nova secció neix amb la voluntat de proveir de pautes i de bones pràctiques les administracions públiques, els promotors, els projectistes i els professionals de l'àmbit de la planificació territorial i paisatgística.

Continguts a informació pública del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat amb caràcter previ el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, i l'ha exposat a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes, d'acord amb l'Edicte de 23 d'agost de 2010 publicat al DOGC per tal de garantir la màxima participació, transparència i proximitat en l'actuació de la Generalitat. El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines va ser lliurat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 26 de febrer de 2010. Els continguts del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines poden consultar-se íntegrament al web de l'Observatori del Paisatge.

Es publica 'Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística'

Foto

Els estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen per objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge. La seva aplicació encara no constitueix una pràctica consolidada i requereix de referents. Aquest és un dels motius que ha portat la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge a publicar la Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística, amb l'objectiu de proporcionar d'una manera orientativa una pauta metodològica que faciliti la redacció dels estudis, oferir-se com a mostra a seguir en diferents tipus d'actuacions, i proveir un ventall ampli de recursos tècnics i expressius per concretar-los i executar-los.

Celebració dels deu anys de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge

Foto

L'octubre d'enguany es compleixen deu anys de l'aprovació a Florència per part del Consell d'Europa del Conveni europeu del paisatge, el primer tractat internacional que reconeix jurídicament el paisatge. Coincidint amb el desè aniversari, el Consell d'Europa i el Govern italià han organitzat per als dies 19 i 20 d'octubre la celebració dels deu anys del Conveni europeu del paisatge amb l'objectiu de fer balanç dels progressos en l'àmbit de la protecció, gestió i ordenació del paisatge a Europa, i promoure l'aplicació de la llei. El Conveni va entrar en vigor l'1 de març de 2004 i, fins a la data d'avui, 31 estats del Consell d'Europa ja l'han ratificat: Armènia, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Macedònia, Moldàvia, Montenegro, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, San Marino, Turquia, Ucraïna i Xipre; i set estats més simplement l'han signat: Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Malta, Sèrbia, Suècia i Suïssa.

El Consell d'Europa desenvolupa un sistema d'informació a escala europea del Conveni europeu del paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge col·labora des de gener de 2009 amb un grup de treball del Consell d'Europa en la creació d'un sistema d'informació europeu que permetrà fer un seguiment de l'aplicació del Conveni europeu del paisatge. El sistema, que es presentarà al proper Congrés de Florència del mes d'octubre amb motiu dels deu anys de la signatura del Conveni europeu del paisatge, s'estructura en una potent base de dades alimentada pels mateixos estats del Consell d'Europa. Aquesta base de dades contindrà informació sobre les polítiques de paisatge que s'estan implementant en els respectius estats i regions europeus. Un cop en funcionament, el sistema permetrà a les institucions, entitats, professionals, universitats i a tothom en general accedir a la principal informació i experiències de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Europa, tot facilitant l'intercanvi i la cooperació interestatal i interregional en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Assessing the Effect of Road Schemes on Historic Landscape Character

Guia elaborada el 2007 per les agències governamentals angleses Highways Agency i English Heritage, on s'exposen les línies mestres per a compatibilitzar la construcció d'infraestructures viàries i la conservació del caràcter històric dels paisatges anglesos.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (CRESSON). Laboratoire de l'EAG

Laboratori d'investigació adscrit a la Direcció d'Arquitectura i Patrimoni del Govern francès, ubicat a l'École d'Architecture de Grenoble. Els seus treballs d'investigació se centren en l'entorn sensible i en els ambients arquitectònics i urbans.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Altri paesaggi

Nogué, Joan. Milano: FrancoAngeli, 2010. ISBN: 978-88-568-1437-8

Traducció a l'italià del llibre Entre paisajes (Àmbit, Barcelona, 2009), Altri paesaggi ofereix un viatge revelador a través d'escenaris diversos plens de contrastos, que les fotografies de Maria Rosa Russo ajuden a apreciar amb més detall.

Foto

Nova cultura del territori i ètica del paisatge

Cortina, Albert. Barcelona: CADS, 2010. ISBN: 978-84-393-8358-1

Aquest volum descriu el nou conjunt de criteris i valors que s'apliquen en la gestió i intervenció del paisatge, on la recuperació del paisatge i la seva construcció social a partir dels anhels dels seus habitants s'han erigit en elements clau per a garantir nivells adequats de qualitat de vida.

Foto

La U Urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona

AD. Barcelona: FAD, 2010. ISBN: 978-84-613-3637-1

Estudi complet dels carrers de Barcelona i els seus elements urbans concebut com una eina d'ajuda per als projectistes a l'hora d'ordenar l'espai públic de la ciutat, ja que proposa una lògica d'intervenció comuna en la planificació urbana.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net