Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 08

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 12

L'Observador

La verdor és paisatge

Mosaic

Ets part del paisatge. Participa consulta a través del web sobre el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

L'Observatori del Paisatge crea un nou dossier digital sobre els arbres monumentals i singulars

Presentació del llibre SIT Manresa, Servei d'Interpretació Territorial

Sessions informatives i tallers participatius dels catàlegs de paisatge de les Comarques Centrals i de Terres de l'Ebre

Conclusions de la jornada Rurbanització: Noves Dinàmiques Urbanes al Medi Rural

La Tria de l'Observatori

Land-use scenarios for Europe: Qualitative and quantitative analysis on a European scale (PRELUDE)

Compareixença del director de l'Observatori del Paisatge al Parlament de Catalunya (30 d'abril de 2008)

Paisatge Digital

Paysages Enchantier

Fundación Paisaje

Centre de Documentació

Atlas des Paysages de Wallonie: l'Entre-Vesdre et Meuse

Fifth meeting of the workshops of the Council of Europe for the implementation of the European Landscape Convention proceedings: landscape quality objectives: from theory to practice.

Guia dels polígons industrials i sectors d'activitat econòmica

L'Agenda

Actes de juliol i agost

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

La verdor és paisatge

Biel Mesquida
Escriptor i periodista, guardonat amb la Creu de Sant Jordi 2005 de la Generalitat de Catalunya

Feia dies que aquella curiositat em rondava per tot el cos, emperò les feines obligatòries em tapaven sense deixar-me ni un segon, i, per afegitó, la vida domèstica, que sempre m'ha produït al·lèrgia, m'ofegava. Feia dies que volia tocar els llibres, totes les coses que m'havia deixat la tia Diana, que romanien silenciosos, a l'expectativa, dins la seva biblioteca, aquella sala quadrangular amb pintures pompeianes de fulles d'arbres apagades als murs, que s'obria sobre una terrassa volant dins el jardí del casal dels avis.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Ets part del paisatge. Participa consulta a través del web sobre el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha posat en funcionament la pàgina web Ets part del paisatge. Participa de consulta ciutadana sobre el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, un dels cinc que està elaborant actualment. La consulta, activa fins el 31 d'octubre, és una de les eines previstes per l'Observatori del Paisatge de Catalunya per implicar la societat en la gestió i planificació del paisatge. Com a obsequi, les persones que completin les preguntes podran descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imatges dels paisatges d'aquests territoris.

L'Observatori del Paisatge crea un nou dossier digital sobre els arbres monumentals i singulars

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha creat un nou dossier digital titulat Arbres monumentals i singulars, consultable en català, castellà, anglès i francès. L'objectiu del nou dossier és difondre l'existència i la importància paisatgística, ecològica, històrica i simbòlica dels arbres monumentals i singulars d'arreu del món. El dossier també pretén recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic d'una manera senzilla aquelles iniciatives, centres, institucions, notícies o llibres sobre els arbres monumentals i singulars a Catalunya i a escala internacional. El dossier, pensat perquè sigui útil tant per a persones especialitzades com per al públic en general, anirà creixent i actualitzant-se periòdicament. Aquest és el segon dossier digital creat per l'Observatori. El primer estava dedicat als paisatges de la pedra seca i en aquests moments se n'estan preparant d'altres sobre temàtiques diverses.

Presentació del llibre SIT Manresa, Servei d'Interpretació Territorial

Foto

El passat 5 de juny es va presentar a Barcelona el llibre SIT Manresa, Servei d'Interpretació Territorial, editat per la plataforma de projectes col·laboratius al voltant de la metròpolis contemporània Sitesize. L'obra, publicada en versió catalana i anglesa, compta amb un conjunt d'articles que tracten temes relacionats amb el treball cultural i artístic sobre el territori des d'àmbits com: la geografia, el paisatge, la participació ciutadana, la gestió del coneixement, la pedagogia i la gestió cultural.


Sessions informatives i tallers participatius dels catàlegs de paisatge de les Comarques Centrals i de Terres de l'Ebre

Foto

Durant el mes de juny es van organitzar diverses sessions informatives relacionades amb l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, concretament el de les Comarques Centrals i el de les Terres de l'Ebre. En relació amb el Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, es van organitzar cinc sessions informatives i de debat, conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Aquestes sessions es van realitzar amb l'objectiu de donar a conèixer als ciutadans els treballs preliminars del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals i d'animar-los a identificar i caracteritzar els paisatges del seu territori. Pel que fa al Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, es van realitzar sis tallers territorials de debat organitzats per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), l'Observatori del Paisatge de Catalunya, el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix-Ebre-Montsià (CODE), i la Unitat Predepartamental de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. El propòsit principal dels tallers va ser exposar els resultats obtinguts a la primera fase del procés participatiu i les primeres conclusions obtingudes per l'equip tècnic redactor del Catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre. Per altra banda, els assistents també van debatre sobre quines haurien de ser les estratègies de futur per als paisatges de les Terres de l'Ebre.

Conclusions de la jornada Rurbanització: Noves Dinàmiques Urbanes al Medi Rural

Foto

El passat dimecres 5 de març va tenir lloc a Barcelona la jornada Rurbanització: Noves Dinàmiques Urbanes al Medi Rural amb l'objectiu d'iniciar un debat interdisciplinari sobre els canvis que estan patint els paisatges rurals. Experts de diferents disciplines com la geografia, el medi ambient, les ciències polítiques, la sociologia o l'antropologia social, membres d'associacions de defensa del territori i altres moviments socials, així com representants de diferents nivells de l'Administració pública, van debatre sobre el futur del territori i d'aquests paisatges. La jornada va ser organitzada conjuntament per l'Observatori de la Urbanització del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Geografia de la Universitat de Santiago de Compostela, amb la col·laboració de la Fundació Canadà, el Centre d'Estudis Canadencs de la Universitat de Barcelona i la Direcció General de Turisme de la Xunta de Galícia. Podeu consultar les conclusions aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Land-use scenarios for Europe: Qualitative and quantitative analysis on a European scale (PRELUDE)

Informe de l'Agència Europea per al Medi Ambient de resum dels resultats del projecte PRELUDE on s'analitzen cinc possibles escenaris d'usos del sòl a Europa per als propers a 30 anys.

Compareixença del director de l'Observatori del Paisatge al Parlament de Catalunya (30 d'abril de 2008)

Vídeo de la compareixença del director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya a la sessió ordinària de la Comissió de Política Territorial del dia 30 d'abril de 2008, en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Paysages Enchantier

Web creat a partir del programa de recerca Paysages Enchantier iniciat per Les Badauds Associés (LBA) l'any 2003. Realitzen diferents projectes relacionats amb el paisatge d'entre els quals destaquen l'Observatori del Paisatge de la ciutat de Malakoff (París) i una sèrie de paisatges en tres dimensions amb sons inclosos.

Foto

Fundación Paisaje

Entitat sense ànim de lucre que des de l'any 2002 treballa per a promoure l'ús del paisatge en el planejament territorial i urbà.
PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Atlas des Paysages de Wallonie: l'Entre-Vesdre et Meuse

Godart, Marie-Françoise; Teller, Jacques (dir.). Namur: Conférence Permanente du Développement Territorial, 2007. ISBN: 2-87-401-223-8.

Aquest és el primer volum de l'Atles dels paisatges de Wallonie, un document concebut com una eina de coneixement, sensibilització i gestió del paisatge. Pensat per a un públic ampli, des del ciutadà curiós o l'enamorat de la seva regió, fins als responsables polítics o als agents socials. Disponible aquí.

Foto

Fifth meeting of the workshops of the Council of Europe for the implementation of the European Landscape Convention proceedings: landscape quality objectives: from theory to practice.

Estrasburg: Council of Europe Publishing, 2007.

Recull de les ponències de la V Reunió dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge celebrada a Girona l'any 2006. La trobada es va centrar en la definició dels objectius de qualitat paisatgística i l'aplicació de polítiques paisatgístiques en els àmbits local, regional i estatal.

Foto

Guia dels polígons industrials i sectors d'activitat econòmica

Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007. (Guia d'integració paisatgística; 1). ISBN: 978-84-393-7571-5.

Aquesta guia vol promoure la integració paisatgística dels espais industrials de Catalunya, especialment dels polígons industrials i els sectors d'activitat econòmica. Proporciona uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació, projectació i implantació en el territori d'aquest tipus d'espais, de forma respectuosa amb els valors paisatgístics del lloc. Disponible aquí.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net