Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 8

L'Observador

El paisatge i els seus indicadors

Mosaic

Continguts i informació pública del Catàleg de paisatge de Terres de Lleida

L'Observatori del Paisatge elabora una enquesta pionera sobre el grau de satisfacció paisatgística a la Regió Metropolitana de Barcelona

Neix el butlletí Agenda de Paisatge

El web de l'Observatori incorpora 25 termes més en el glossari

Segueix la itinerància de l'exposició 'País de paisatges'

VI Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge

La Tria de l'Observatori

Guide pour la réalisation d'une étude d'intégration et d'harmonisation paysagères: projet d'implantation de parcs éoliens sur territoire public

Paisatge Digital

Centro de Estudios Paisaje y Territorio

Arbres et routes

Centre de Documentació

Els jardins de parets seques: recordant Josep Pla

Arte público: naturaleza y ciudad

Landscape and sustainable development: challenges of the European Landscape Convention

L'Agenda

Actes de novembre i desembre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

El paisatge i els seus indicadors

Jean-François Seguin
Cap de l'Oficina de Paisatge del Ministeri d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible (França)

Segons un informe de l'Agència Europea de Medi Ambient (2005) sobre la integració de l'entorn en la política agrícola de la UE, "el Conveni europeu del paisatge no defineix cap objectiu ni conté instruments ben definits per imposar-ne el respecte". Jo no comparteixo aquesta afirmació, ni molt menys, però sí que ens recorda que avui dia tota política ha de definir els seus objectius i els indicadors de la seva eficàcia.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Continguts i informació pública del Catàleg de paisatge de Terres de Lleida

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha exposat el Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes, d'acord amb l'Edicte publicat al DOGC per tal de garantir la màxima participació, transparència i proximitat en l'actuació de la Generalitat. El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, va ser lliurat per aquest organisme al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006. Els continguts del Catàleg de paisatge de Terres de Lleida poden consultar-se íntegrament al web de l'Observatori del Paisatge.

L'Observatori del Paisatge elabora una enquesta pionera sobre el grau de satisfacció paisatgística a la Regió Metropolitana de Barcelona

Foto

L'Observatori del Paisatge està elaborant, des de mitjan 2007, el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, que estarà acabat cap a finals de 2008. Amb l'objectiu d'intentar apropar-se al grau de satisfacció paisatgística que tenen els cinc milions habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona, l'Observatori del Paisatge realitza, a través de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, una enquesta presencial a 1.050 persones d'aquest territori, la primera d'aquestes característiques que es fa a Catalunya. A través d'imatges, mapes i una entrevista d'uns 30 minuts, es pretén copsar la percepció que els habitants tenen dels seus paisatges quotidians, els que consideren de més valor i els que veuen més degradats. L'enquesta compta amb el patrocini de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i els resultats es coneixeran durant el primer semestre de l'any 2008.

Neix el butlletí Agenda de Paisatge

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha creat, l'octubre de 2007, el butlletí Agenda de Paisatge, una nova eina de comunicació de l'Observatori del Paisatge que ofereix a l'usuari una selecció de congressos, jornades, cursos, presentacions, conferències i exposicions, entre d'altres activitats d'arreu del món, amb un especial èmfasi en les que se celebren a Catalunya. Aquest nou mitjà, que s'edita mensualment a través de correu electrònic, és un complement de la secció Agenda del web de l'Observatori, del butlletí Paisatg-e i del Dietari de Paisatge, i neix amb la finalitat de convertir-se en una nova referència de divulgació de gran utilitat per als agents més directament implicats en l'estudi i la gestió del paisatge i, en general, per a qualsevol persona interessada en el paisatge. Podeu subscrivir-vos aquí.

El web de l'Observatori incorpora 25 termes més en el glossari

Foto

L'apartat de Glossari del web de l'Observatori acaba d'incorporar 25 nous termes i ja compta amb una llista de 48 paraules. Banalització del paisatge, percepció del paisatge o mesura d'integració paisatgística són alguns dels termes nous que ja poden consultar-se i que s'afegeixen a d'altres ja existents fins ara com fragilitat d'un paisatge, creació de paisatge o caràcter del paisatge, entre d'altres. El glossari del web de l'Observatori és un apartat viu i dinàmic que creix periòdicament amb nous termes, amb l'objectiu de promoure el coneixement sobre la temàtica paisatgística.

Segueix la itinerància de l'exposició 'País de paisatges'

Foto

L'exposició 'País de paisatges', organitzada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, segueix la seva itinerància per tota la geografia catalana i cada cop són més les poblacions que demanen acollir-la. Després de la seva inauguració a Girona, el 22 de setembre de 2006, ja s'ha pogut visitar al Palau Robert de Barcelona, a Reus i a Lleida fins al 30 de novembre. També està prevista la seva estada a Olot entre el 22 de febrer i el 15 d'abril de 2008. L'exposició pretén mostrar l'extraordinària diversitat i riquesa de paisatges de Catalunya, apreciar com pintors i escriptors han reproduït i recreat paisatges de Catalunya en diversos moments de la història, fer experimentar diferents maneres de viure un paisatge i, finalment, mostrar com les organitzacions cíviques i les administracions actuen avui sobre el paisatge, el gestionen i en promouen el coneixement.

VI Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge

Foto

Del 20 al 22 de setembre de 2007 es va celebrar a Sibiu (Romania) la VI Trobada dels Tallers del Consell d'Europa per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge, que en aquesta ocasió versà sobre el tema "Paisatge i patrimoni rural". La reunió es va desenvolupar sobre la base de sessions paral·leles que tractaren temes com el paisatge rural en l'ordenació del territori (incidint, com és lògic, en el cas de Romania i dels antics països de l'Europa de l'Est), el paper de la CEMAT i de la resta d'institucions i de polítiques europees en relació amb el món rural, el valor del patrimoni rural, la necessària consideració que mereixen els paisatges rurals sotmesos a intenses transformacions i, finalment i com ja és habitual en aquest tipus de trobades, les diverses experiències europees en relació amb el tema objecte d'estudi. Com a entitat coorganitzadora de la V Trobada, celebrada just un any abans a Girona, l'Observatori del Paisatge de Catalunya va estar present a Sibiu i va copresidir i moderar la taula rodona final, en què es van exposar les conclusions de la Trobada.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Guide pour la réalisation d'une étude d'intégration et d'harmonisation paysagères: projet d'implantation de parcs éoliens sur territoire public

Guia del Govern del Quebec per a la integració paisatgística dels parcs eòlics que es construeixen en terrenys públics. Proporciona indicacions per reduir els impactes paisatgístics de la implantació d'un parc eòlic i proposa mesures per a la seva harmonització.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Centro de Estudios Paisaje y Territorio

Centre creat el 2005 i adscrit al Pla Andalús d'Investigació, Desenvolupament i Innovació amb l'objectiu d'ampliar la cooperació entre la Conselleria d'Obres Públiques i Transports i les universitats públiques d'Andalusia i fomentar la interacció entre les respectives línies d'activitat i investigació en matèria de paisatge i ordenació del territori.

Foto

Arbres et routes

Associació independent creada l'any 1996 a Gers (França) amb l'objectiu de donar a conèixer, protegir i valorar els vorals arbrats de moltes carreteres franceses com a patrimoni vegetal propi d'interès estètic i històric, entre d'altres. Actualment té presència a molts països de la Unió Europea i participa en seminaris internacionals.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Els jardins de parets seques: recordant Josep Pla

Moli, Domènec; Sala, Ramon; Fèlix, Jenar. Barcelona: Comanegra, 2007. ISBN: 978-84-935566-3-1.

Aquest llibre vol ésser un viatge de sensacions a tres paratges concrets de Catalunya: el Cap de Creus, la Côte Vermeille i la Garriga. Sense cap més material que no fossin les pedres, els pagesos de les nostres terres construïren milers de quilòmetres de parets i centenars de barraques. Aquest paisatge crida l'atenció de Josep Pla, el qual, en el seu llibre Cadaqués, el defineix com un immens "jardí de pedres seques".

Foto

Arte público: naturaleza y ciudad

Maderuelo, Javier (ed.). Taro de Tahiche: Fundación César Manrique, 2001. ISBN: 84-88550-38-3.

Aquesta publicació recull les conferències del curs homònim organitzat per la Fundació César Manrique i dirigit per Javier Maderuelo. El tema principal és la contribució de l'art en la millora del medi urbà i no urbà, en el marc d'una línia de treball estimulada per l'evolució de la sensibilitat moderna i la consideració del medi físic com una font de plaer.

Foto

Landscape and sustainable development: challenges of the European Landscape Convention

Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2006. ISBN: 978-92-871-5989-2.

Aquest llibre és fruit de la voluntat del Consell d'Europa d'implementar el Conveni europeu del paisatge. A partir dels resultats dels tallers duts a terme per l'aplicació del Conveni i d'informes d'experts del Consell d'Europa, es desenvolupen i s'exemplifiquen diversos aspectes tractats en el Conveni europeu del paisatge com la participació pública, l'ordenació del territori o els objectius de qualitat paisatgística, entre d'altres.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net