Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

GENER-FEBRER 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 3

L'Observador

Reptes de l'arquitectura del paisatge

Mosaic

Estudi i informe d'impacte i integració paisatgística

Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès

Reconeixement del projecte del Parc Territorial Collegats-Terradets

I Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge de Canàries

Valors espirituals a Montserrat

La Tria de l'Observatori

'Bitllets' (VerdCel, 2006)

'Saving tranquil places. How to project and promote a vital asset'

Paisatge Digital

Fédération nationale des associations du patrimoine et des paysages (FNASSEM)

Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali

Centre de Documentació

Les livre des déserts: itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels

El paisatge transgredit

LOTO: Landscapes opportunities: the landscape management of the territorial transformations. Guidelines and pilot actions

L'Agenda

Actes de febrer

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Reptes de l'arquitectura del paisatge

Martha Cecilia Fajardo
Presidenta de l'IFLA (International Federation of Landscape Architects) des del 2002 fins pocs dies abans d'escriure aquestes ratlles per al nostre butlletí

M'agradaria donar les gràcies a l'Observatori del Paisatge (una extraordinària eina que vetlla per incrementar el grau de consciència paisatgística del conjunt de la societat) per donar-me l'oportunitat de reflexionar des d'un punt de vista global sobre l'IFLA (International Federation of Landscape Architects) i la importància de l'arquitectura del paisatge, prenent com a punt de partida els meus últims quatre anys com a presidenta de la institució.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Estudi i informe d'impacte i integració paisatgística

Foto

El passat mes de desembre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge van organitzar a l'edifici de la Pedrera (Barcelona) una jornada tècnica centrada en la definició i anàlisi de l'estudi i de l'informe d'impacte i integració paisatgística, instruments de nova creació definits pel Decret pel qual es desenvolupa la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. L'estudi d'impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. L'informe d'impacte i integració paisatgística, en canvi, és el dictamen que ha d'emetre la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya per avaluar la idoneïtat de les mesures proposades a l'estudi d'impacte i integració paisatgística.
Podeu obtenir més informació aquí.

Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'associació Al Penedès, Vinyes!, que aplega un nombre significatiu d'empreses del sector vitivinícola de la comarca de l'Alt Penedès, han publicat recentment una guia de bones pràctiques en el cultiu de la vinya. La publicació, que rep el nom de Fitxes de bones pràctiques: paisatge vitivinícola del Penedès, és una iniciativa prevista a la Carta del paisatge de l'Alt Penedès. El seu objectiu és promoure la viticultura de qualitat i la sensibilització envers els valors del paisatge de la vinya per part dels productors i de la ciutadania en general. El document, de rigor tècnic i caràcter divulgatiu, consta de deu fitxes distribuïdes en cinc grans blocs sobre diferents aspectes de la producció vitivinícola: econòmics, ecològics i socials. Per cada un dels apartats s'exposen consells i recomanacions per a la millora del paisatge, així com un petit glossari i referències bibliogràfiques.

Reconeixement del projecte del Parc Territorial Collegats-Terradets

Foto

El Parc Territorial Collegats-Terradets és una iniciativa del Consell Comarcal del Pallars Jussà que té com a principal objectiu afavorir el desenvolupament econòmic de la zona a través de la potenciació i posada en valor del seu paisatge. El Parc s'estructura a partir de les anomenades vies blaves, que segueixen els cursos fluvials, i les vies verdes, que segueixen els senders i camins tradicionals. El projecte ha estat seleccionat recentment per formar part de la publicació Catàleg de bones pràctiques en el paisatge, impulsat per la iniciativa PAYS.DOC juntament amb quatre projectes catalans més, que són la Biennal Europea del Paisatge, la restauració paisatgística del dipòsit de la Vall d'en Joan, el Pla especial de les Hortes de Santa Eugènia de Girona i el web de l'Observatori del Paisatge. A més, el Parc, junt amb la Biennal Europea del Paisatge i la restauració paisatgística del dipòsit de la Vall d'en Joan, ha estat seleccionat per formar part de la llista de vint candidatures europees que optaran al II Premi Mediterrani del Paisatge, que s'atorgarà aquest any 2007.

I Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge de Canàries

Foto

Els problemes que planteja la dialèctica cultura – natura als inicis del segle XXI afecten de manera patent l'art i la vida social que compartim. Més enllà dels interessos locals i transnacionals, avui es fa patent la necessitat d'una nova cultura civil que permeti afrontar amb lucidesa i dignitat els efectes no desitjats de la nova organització mundial. Cal ser conscients que la globalització, el turisme o els imparables fluxos migratoris estan alterant radicalment el paisatge físic, social i cultural. En aquest sentit, l'arxipèlag de Canàries s'ha convertit en els darrers anys en un observatori peculiar i en un laboratori excepcional d'aquests canvis. D'aquí la conveniència de celebrar-hi la Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge, perquè aquest esdeveniment ha fet convergir cap a les Illes – i gravar en el seu paisatge- les traces d'aquests nous vectors culturals. Alhora, el simposi que la va acompanyar va cartografiar, amb la participació de reconeguts especialistes provinents de totes les àrees implicades, el complex escenari cultural canari.
Podeu obtenir més informació aquí.

Valors espirituals a Montserrat

Foto

Del 23 al 26 de novembre de 2006, el Parc Natural Muntanya de Montserrat va acollir el primer taller de la Iniciativa Delos, de la Task Force sobre valors culturals i espirituals de les àrees protegides de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Hi van participar experts d'Europa, Amèrica i Àsia, a més d'un grup d'observadors d'administracions públiques, universitats i monestirs catòlics i budistes. Es van presentar i analitzar onze casos d'estudi d'Espanya, Finlàndia, Grècia, Japó, Romania, Regne Unit i EE.UU, preparats per promoure sinergies positives entre la conservació dels valors naturals, espirituals i culturals intangibles en aquests espais naturals. Les actes es publicaran aquest any 2007, en coedició entre UICN i l'Abadia de Montserrat.
Podeu obtenir més informació aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

'Bitllets' (VerdCel, 2006)

Primer videoclip del grup musical valencià VerdCel, elaborat amb les projeccions de l'innovador espectacle "PaisViatge", creat a partir de viatges i reflexions a l'entorn del paisatge.

'Saving tranquil places. How to project and promote a vital asset'

Iniciativa de l'entitat Campaign to Protect Rural England (CPRE) que consisteix en el càlcul de l'indicador de tranquil·litat dels paisatges rurals, basat en la freqüentació, la presència de trànsit motoritzat, la contaminació lumínica o la qualitat acústica.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Fédération nationale des associations du patrimoine et des paysages (FNASSEM)

Federació fundada el 1967 per l'alpinista francès Henry de Ségogne per sensibilitzar l'opinió pública de la necessitat de protegir el patrimoni paisatgístic francès. Agrupa les associacions franceses de defensa del patrimoni i del paisatge. El web disposa d'un directori d'unes 2.000 associacions i d'un apartat dedicat al patrimoni francès amenaçat.

Foto

Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali

Centre adscrit a la Università degli Studi di Ferrara (Itàlia) que, des de l'any 2002, centra la seva activitat de recerca i docència en el camp de la gestió i promoció del patrimoni cultural, així com en la protecció i valoració del paisatge seguint els principis del Conveni europeu del paisatge.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Les livre des déserts: itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels

Doucey, Bruno (dir.). Paris: Robert Laffont, 2006. ISBN: 2-221-09966-4.

Aquest llibre ofereix una àmplia panoràmica dels deserts freds i càlids del planeta. Inclou visions de 150 autors que, des de camps tan diversos com la geografia, la biologia, l'etnologia, la història, la literatura, la teologia i la filosofia, descriuen diferents aspectes d'aquest paisatge complex i apassionant alhora.

Foto

El paisatge transgredit

AAVV. [Girona] : Fundació Espais, [2005]. ISBN: 84-930566-8-5.

Reflexió sobre la tensió existent entre ser humà-natura, natura-tecnologia i art-ciència, resultat del cicle de conferències i exposicions realitzades a la Fundació Espais d'Art Contemporani i a la Demarcació de Girona del COAC l'any 2005 amb el títol: Els límits i les possibilitats de les modificacions del paisatge: natura, art, ciència i tecnologia.

Foto

LOTO: Landscapes opportunities: the landscape management of the territorial transformations. Guidelines and pilot actions

Regione de Lombardia, 2005.

LOTO (Lanscape Opportunities for Territorial Organization) és un projecte de cooperació transnacional que té per objectiu establir directrius per gestionar el paisatge i la transformació territorial. En aquest llibre es desenvolupen les metodologies i es descriuen disset accions pilot d'arreu d'Europa.
Per a més informació podeu consultar el web del projecte LOTO.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net